Sääntöpäivitys 10.6.2019

Suomen Pankin rahapoliittisia operaatioita ja vakuuksia koskevat säännöt on päivitetty.

Lainasaamisten vakuuskäytön prosessit päivittyvät Suomen Pankin järjestelmämuutosten vuoksi.

Sisäisten luottoluokitusten menetelmää käyttävän tai menetelmän hyväksyntää hakevan vastapuolen tulee antaa jatkossa Suomen Pankille kuvaus menettelyistä, joita noudattaen se aikoo tuottaa Suomen Pankille sisäisten luottoluokitusten menetelmää soveltavien vastapuolten raportointivelvoitteissa määritetyt tiedot.

Ks. Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille