Uppdatering 10.6.2019

Finlands Banks regler om penningpolitiska transaktioner och säkerheter har uppdaterats.

Processerna för belåning av lånefordringar uppdateras med anledning av systemändringar hos Finlands Bank.

En motpart som använder ett internt ratingsystem eller som ansöker om godkännande av systemet ska i fortsättningen till Finlands Bank lämna in en beskrivning av sina rutiner för tillhandahållande av de uppgifter till Finlands Bank som fastställs i rapporteringsskyldigheterna för motparter som använder interna ratingsysem.

Se Regler för motparter och kunder