Sääntöpäivitys 5.8.2019

Suomen Pankin rahapoliittisia operaatioita ja vakuuksia koskevat säännöt on päivitetty ja ne sisältävät nyt EKP:n päivitykset yleisasiakirjasuuntaviivoihin (EKP/2019/11), rahapolitiikan toimeenpanossa sovellettavia markkina-arvon aliarvostuksia koskeviin suuntaviivoihin (EKP/2019/12) sekä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettuihin suuntaviivoihin (EKP/2019/13).

Katettujen velkakirjojen oma vakuuskäyttö edellyttää jatkossa, että velkakirjalla on eurojärjestelmän hyväksymä ulkoisen luottoluokituslaitoksen antama luokitus.

Valtiosidonnaisten laitosten käsitteet yhdenmukaistetaan eurojärjestelmän rahapolitiikan toteutuksessa yhtenäistämällä eurojärjestelmän vakuuskehikossa tunnustetun valtiosidonnaisen laitoksen ja julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelmassa (PSPP) käytetyn hyväksyttävän valtiosidonnaisen laitoksen kriteerit.

Eurojärjestelmä sisällyttää EU:n arvopaperistamisasetuksen (EU) N:o 2017/2402 avoimuusvaatimukset vakuuskehikkoonsa. Kolmansien osapuolten luottoluokitusvälinepalvelujen käytöstä hyväksyttynä luottokelpoisuuden arviointilähteenä luovutaan asteittain.

Lisäksi päivitetyt suuntaviivat sisältävät useita muutoksia lainasaamisten aliarvostuskäsittelyyn ja sallittuihin korkorakenteisiin.

Muutokset astuvat voimaan 5.8.2019 lukuun ottamatta katettujen velkakirjojen omaa vakuuskäyttöä, jonka osalta muutokset astuvat voimaan 1.2.2020.

Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille