Regeluppdatering 5.8.2019

Finlands Banks regler om penningpolitiska transaktioner och säkerheter har uppdaterats med ECB:s ändringar i riktlinjen om den allmänna dokumentationen (ECB/2019/11), riktlinjen om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2019/12) och riktlinjen om ytterligare tillfälliga åtgärder (ECB/2019/13).

För egen användning av säkerställda obligationer krävs framöver att obligationen har ett kreditbetyg av ett externt kreditvärderingsinstitut som godkänts av Eurosystemet.

Definitionerna av statsbundna institutioner harmoniseras för Eurosystemets penningpolitiska ramverk genom att gemensamma kriterier införs för statsbundna institutioner enligt Eurosystemets ramverk för godtagbara säkerheter och för godtagbara statsbundna institutioner enligt köpprogrammet för offentliga värdepapper (PSPP).

Eurosystemet införlivar kraven på öppenhet enligt EU:s förordning om värdepapperisering (EU) nr 2017/2402 i sitt ramverk för godtagbara säkerheter. Användningen av utomstående aktörers ratingverktyg som källa för kreditvärdighetsbedömning fasas ut stegvis.

De uppdaterade riktlinjerna innehåller dessutom flera ändringar i bestämmelserna om hantering av värderingsavdrag och tillåtna räntestrukturer.

Ändringarna träder i kraft den 5 augusti 2019, med undantag för ändringarna i bestämmelserna om egen användning av säkerställda obligationer, som träder i kraft den 1 februari 2020.

Regler för motparter och kunder