EKP:n neuvosto on 4.10.2019 hyväksynyt päivitetyt TARGET2-järjestelmästä annetut suuntaviivat. Päivitykset liittyvät mm. marraskuussa tuotantoon otettavaan TARGET2 varamenettelyjärjestelmään, edellytyksiin koskien sijoituspalveluyritysten TARGET2 osallistumista sekä muihin vaatimuksiin koskien TARGET2-osallistujia. Suomen Pankki on tehnyt vastaavat lisäykset ja muutokset TARGET2- Suomen Pankki -järjestelmää koskeviin sääntöihin. ks. Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille