ECB-rådet antog den 4 oktober 2019 uppdaterade riktlinjer om TARGET2-systemet. Uppdateringarna gäller bland annat en ny reservlösning för TARGET2, dvs.  en SSP-funktion som driftsätts i november, tydligare villkor för värdepappersföretag för deltagande i TARGET2 och precisering av vissa krav för TARGET2-deltagare.

 

Finlands Bank har fört in motsvarande ändringar i sina regler för TARGET2-Suomen Pankki.   Se Regler för motparter och kunder