KTM Anna Hyrske on nimitetty 20.7.2020 alkaen johtavaksi vastuullisuusasiantuntijaksi markkinaoperaatiot-osaston varainhallintatoimistoon. Nimitys on tehty viiden vuoden määräajaksi. Anna Hyrskeen vastuulla on Suomen Pankin vastuullisen sijoitustoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvien strategioiden määrittely. Anna Hyrske osallistuu myös eurojärjestelmän vastuullisuustyöhön Suomen Pankin edustajana.

Anna Hyrske on toiminut vuodesta 1999 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa, viimeisimpänä vastuullisen sijoittamisen päällikkönä, ja sitä ennen vastuullisen sijoittamisen asiantuntijana ja salkunhoitajana mm. Aasian toiminnoissa. Anna Hyrske on julkaissut useita vastuullista sijoitustoimintaa käsitteleviä artikkeleita ja kirjoja ja toiminut aktiivisesti alan foorumeilla.

Suomen Pankki sijoittaa omaa varallisuuttaan ja osaa Euroopan keskuspankin valuuttavarannosta korkealaatuisille joukkovelkakirja-, osake- ja kiinteistömarkkinoille. Suomen Pankin johtokunta käynnisti joulukuussa 2019 vastuullisuusohjelman, jonka osana SP allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Periaatteet allekirjoittamalla pankki sitoutui liittämään vastuullisuuden eri tekijät kiinteäksi osaksi sijoitusprosessiaan ja omistajakäytäntöjään.

Lue lisää Suomen Pankin vastuullisuusohjelmasta:
https://www.suomenpankki.fi/fi/suomen-pankki/vastuullisuus/vastuullisuusohjelma/ 

Lisätietoja antavat toimistopäällikkö Jarno Ilves, puh. 09 183 2267 ja Anna Hyrske, puh. 0400 271 371.