BOFIT julkaisi tänään (17.9.) puolivuosittain päivitettävät ennusteensa Venäjän ja Kiinan talouksille. Syksyn 2020 ennuste kattaa vuodet 2020–2022.

Venäjän BKT-ennustetta on laskettu keväästä huomattavasti, koska koronapandemiatilanteen ja globaalien raaka-ainemarkkinoiden kehitys on ollut selvästi synkempää kuin alkuvuonna näytti. Venäjän BKT supistui jyrkästi keväällä, mutta talous on elpynyt viime kuukausina. Koko tämän vuoden aikana Venäjän BKT:n odotetaan supistuvan 4 % ja palaavan maltilliseen kasvuun ensi vuonna. Venäjän talousnäkymät ovat kuitenkin edelleen hyvin epävarmat, koska koronapandemian ja raaka-ainemarkkinoiden kehitys saattaa synkentyä uudelleen.

Kiinan talous on toipunut nopeasti alkuvuoden pysähdyksestä, kun koronarajoituksia on voitu poistaa, elvytystoimia on otettu käyttöön ja korona-aikana kotimaassa sekä ulkomailla tarvittavien tuotteiden valmistus on vauhdittanut teollisuustuotantoa. BOFIT ennustaa BKT:n kasvavan tänä vuonna hieman viime vuodesta. Vaikka toipumisvauhti on jo tasaantunut, tulee vuoden 2021 kasvulukema olemaan heikon vertailuvuoden takia korkea. Talouden toipuminen on ollut epätasaista ja monet vanhat rakenteelliset ongelmat ovat kasvaneet. Ennusteen suurimmat riskit liittyvät uuden laajan koronaepidemian puhkeamiseen ja rahoitussektoriin, kun velkaantuminen on jälleen kiihtynyt ja yritysten velanhoitoedellytykset ovat heikentyneet monilla aloilla. Epävarmuutta lisää ulkosuhteiden heikentyminen Yhdysvaltojen ja monen muun maan kanssa.

Ennusteet löytyvät osoitteesta
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/ennusteet 

Lisätietoja:
Vanhempi ekonomisti Heli Simola, puh. 09 183 2263 / heli.simola(at)bof.fi (Venäjä)
Vanhempi ekonomisti Juuso Kaaresvirta, puh. 09 183 2107 / juuso.kaaresvirta(at)bof.fi (Kiina)
Tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen, puh. 09 183 2272 / iikka.korhonen(at)bof.fi (Venäjä ja Kiina)