EKP:n lehdistötiedote 13.7.2020

  • Bulgarian levin ja Kroatian kunan ehdottomat interventiorajat vahvistettiin 13.7.2020 maiden liityttyä ERM II:een
  • Ehdottomat interventiorajat vahvistettiin EKP:n ja kansallisten keskuspankkien sopimuksella
  • Tanskan kruunun eurokeskuskurssi ja interventiorajat pysyvät ennallaan.

Bulgarian levin ja Kroatian kunan uusista eurokeskuskursseista ERM II:ssa päätettiin 13.7.2020 (ks. Euroopan unionin tiedonanto samalta päivältä), ja kyseisille valuutoille on vahvistettu seuraavassa taulukossa esitetyt 13.7.2020 alkaen sovellettavat ehdottomat interventiorajat.

Interventiorajat on vahvistettu Euroopan keskuspankin sekä Bulgarian ja Kroatian keskuspankkien yhteisellä sopimuksella talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä 16.3.2006 tehdyn Euroopan keskuspankin ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välisen sopimuksen (EUVL C 73, 25.3.2006, s. 21) 1.2 artiklan mukaisesti.

Tanskan kruunun eurokeskuskurssi ja interventiorajat pysyvät ennallaan.


ERM II:een osallistuvien EU:n jäsenvaltioiden valuuttojen eurokeskuskurssit ja ehdottomat interventiorajat 13.7.2020 alkaen

Maa ja valuutta

 

1 euro =

Tanska
Tanskan kruunu (DKK) (ennallaan)

Yläraja
Keskuskurssi
Alaraja

7,62824
7,46038
7,29252

Bulgaria
Bulgarian lev (BGN)

Yläraja
Keskuskurssi
Alaraja

2,24920
1,95583
1,66246

Kroatia
Kroatian kuna (HRK)

Yläraja
Keskuskurssi
Alaraja

8,66468
7,53450
6,40433

Huom. Tiedotteen suomenkielinen käännös on tehty Suomen Pankissa. Alkuperäinen englanninkielinen tiedote on julkaistu 13.7.2020 EKP:n sivuilla.