ECB:s pressmeddelande 13.7.2020

  • Obligatoriska interventionskurser för bulgarisk lev och kroatisk kuna fastställdes den 13 juli 2020 sedan länderna anslutit sig till ERM2
  • ECB och de nationella centralbankerna enades om de obligatoriska interventionskurserna
  • Centralkursen mot euron och de obligatoriska interventionskurserna för dansk krona förblir oförändrade

Med hänvisning till beslutet av den 13 juli 2020 (se Europeiska unionens kommuniké med samma datum) om centralkurserna mot euron för bulgarisk lev och kroatisk kuna i ERM2 har obligatoriska interventionskurser fastställts för dessa valutor från och med den 13 juli 2020 enligt nedanstående tabell.

De obligatoriska interventionskurserna har fastställts i samråd mellan Europeiska centralbanken och bulgariska respektive kroatiska centralbanken. Detta har gjorts i enlighet med artikel 1.2 i avtalet av den 16 mars 2006 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen (EUT C 73, 25.3.2006, s. 21).

Centralkurserna mot euron och de obligatoriska interventionskurserna för dansk krona förblir oförändrade.


Centralkurserna mot euron och de obligatoriska interventionskurserna för valutorna i de medlemsstater som deltar i ERM2 per den 13 juli 2020

Land och valuta

 

EUR 1 =

Danmark
Dansk krona (DKK) (oförändrad)

Övre kurs
Centralkurs
Nedre kurs

7,62824
7,46038
7,29252

Bulgarien
Bulgarisk lev (BGN)

Övre kurs
Centralkurs
Nedre kurs

2,24920
1,95583
1,66246

Kroatien
Kroatisk kuna HRK)

Övre kurs
Centralkurs
Nedre kurs

8,66468
7,53450
6,40433

Meddelandet har översatts till svenska på Finlands Bank. Det ursprungliga engelska pressmeddelandet publicerades den 13 juli 2020 på ECB:s webbplats.