EKP:n neuvosto on 17.2.2022 hyväksynyt päivitetyt TARGET2-järjestelmästä annetut suuntaviivat. Päivitykset liittyvät PM-tilien sekä TIPS-DCA-tilien korkojen määrittelyyn erityisesti valtiontalletuksille.    

Lisäksi neuvosto on päätöksellään 22.4.2022 myöhentänyt aiemmin 21.11.2021 muutettujen sääntöjen soveltamisen T2S-verkkopalvelujen tarjoajien kanssa tehtyihin sopimuksiin alkamaan vasta 4.7.2022.

Suomen Pankki on tehnyt vastaavat lisäykset ja muutokset TARGET2- Suomen Pankki -järjestelmää koskeviin sääntökokoelman sääntöihin, ks. Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille.  Nämä säännöt astuvat voimaan 2.5.2022.