ECB-rådet godkände den 17 februari 2022 den uppdaterade riktlinjen om TARGET2-systemet. Uppdateringarna innehåller bestämmelser avseende förräntning av PM-konton, deras underkonton samt för TIPS DCA-konton samt inlåning från staten.

Vidare har ECB-rådet den 22 april 2022 bestämt att uppskjuta beskrivningen av ändringarna i reglerna för avtal med leverantörer av T2S-nätverkstjänster för att tillämpas först från och med den 4 juli 2022.

Finlands Bank har gjort motsvarande tillägg och ändringar i reglerna för TARGET2-Suomen Pankki-systemet, se Finlands Banks regler för motparter och kunder.  Dessa regler träder i kraft den 2 maj 2022.