Suomen Pankin rahapoliittisia operaatioita ja vakuuksia koskevat säännöt on päivitetty ja ne sisältävät nyt EKP:n päivitykset yleisasiakirjasuuntaviivoihin (EKP/2022/17), rahapolitiikan toimeenpanossa sovellettavia markkina-arvon aliarvostuksia koskeviin suuntaviivoihin (EKP/2022/18) sekä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettuihin suuntaviivoihin (EKP/2022/19).

Näiden muutosten lisäksi Suomen Pankin lisälainasaamiskehikosta on poistettu mahdollisuus käyttää vakuutena sellaisia pankkien yrityksille myöntämiä luottoja, jotka ovat saaneet valtion tai julkisen sektorin COVID-19-toimenpiteisiin perustuvan takauksen1.

Muutokset astuvat voimaan 8.7.2022.

Katso: Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille

1 Rahapoliittisten operaatioiden ja vakuushallinnan toteutus Suomen Pankissa, 8.7.2022