Ensimmäinen sotavuosi muutti talouspolitiikan linjan

Hyökkäys Ukrainaan pysäytti Venäjän talouden kasvun kertaheitolla. Sodan tuoma epävarmuus, länsiyritysten vetäytyminen ja pakotteet supistivat taloutta selvästi vuonna 2022. Venäjän talouspolitiikan radikaali muutos kuitenkin loivensi talouden supistumista. Maan finanssipolitiikka on viimeiset 20 vuotta pääosin perustunut tasapainoiseen budjettiin ja alijäämien karttamiseen. Vapaasti vaihdettava rupla ja pääomien vapaa liikkuvuus ovat olleet tärkeät valuuttakurssipolitiikan ankkurit. Helmikuun lopussa 2022 näistä periaatteista luovuttiin nopeasti. Talouspolitiikan keskiöön nostettiin pakotteiden vaikutusten minimointi ja irtautuminen länsimaista. Samalla kävi selväksi, ettei talouden sopeutumista anneta markkinavoimien tehtäväksi.

”Sodan seurauksena valtion rooli talouden ja yhteiskunnan monilla sektoreilla kasvoi ja erityisesti suuryrityksistä tuli aiempaa riippuvaisempia vallanpitäjistä. Talouspolitiikassa siirryttiin kohti sotataloutta”, sanoo BOFITin vanhempi neuvonantaja Laura Solanko.

Talouden rakennemuutos hidastaa kasvua

Kuluvana vuonna Venäjän BKT supistuu pari prosenttia (­−2 %). Jos sotatilanne tai pakotteet eivät merkittävästi muutu nykyhetkestä, Venäjän talouskasvu on lähellä nollaa vuonna 2024. Keskipitkän aikavälin kehitys riippuu ensisijaisesti siitä, kuinka sota päättyy.

Ennusteen suurin riskitekijä liittyy sodan kehityskulkuun. Toinen keskeinen riskitekijä on Venäjän julkisen talouden kestävyys. Oletamme, että lähivuosien alijäämät voidaan kattaa ilman huomattavia vaikeuksia. Mutta kovin pitkään valtion velanotto ei voi kasvaa ilman, että se kiihdyttää inflaatiota ja syrjäyttää yksityisiä investointeja.

Päätös hyökätä Ukrainaan kaikkine seurauksineen tarkoittaa Venäjän taloudelle merkittävää rakennemuutosta kohti omavaraistaloutta. Sopeutumisessa ja tuonnin korvaamisessa tulee olemaan suuria toimialoittaisia ja yrityskohtaisia eroja. Rakennemuutoksen seurauksena Venäjän talouden tuottavuus heikkenee ja pitkän aikavälin potentiaalinen kasvuvauhti hidastuu.

Ennusteteksti kokonaisuudessaan sivuillamme (https://www.bofit.fi/fi/seuranta/ennusteet/viimeisin-venaja-ennuste/ )

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen, iikka.korhonen@bof.fi, +358 9 183 2272
Vanhempi neuvonantaja Laura Solanko, laura.solanko@bof.fi, +358 9 183 2291

BOFITin ajankohtaista Venäjän talouden analyysiä sisältävät julkaisut löydät verkkosivuiltamme www.bofit.fi