Suomalaisten kotitalouksien talletuskanta[1] ylitti 100 mrd. euroa ja oli 100,4 mrd. euroa kesäkuun 2020 lopussa. Kotitalouksien talletustileillä olevista varoista suurin osa (87,8 mrd. euroa) oli käyttelytileillä[2] (yön yli -talletukset). Myös talletuskannan kasvu on ollut pitemmän aikaa suurimmaksi osaksi rahoitusvarojen kasvua käyttelytileillä. Määräaikaistalletusten kanta on jo pitkään supistunut, ja muut talletukset ovat kasvaneet maltillisesti. Määräaikaistalletuksia kotitalouksilla oli 4,4 mrd. euroa ja muita talletuksia 8,3 mrd. euroa. Kesäkuussa yhteenlasketun talletuskannan keskikorko oli 0,07 %. Käyttelytilien keskikorko oli 0,04 % ja määräaikaistalletusten kannan 0,50 %.

Maaliskuun 2020 lopun jälkeen suomalaisten kotitalouksien talletuskanta on kasvanut 3,6 mrd. euroa, josta 3,5 mrd. euroa oli rahoitusvarojen kasvua käyttelytileillä. Talletukset kasvoivat runsaasti huhti- ja toukokuussa 2020, jolloin vuoden 2019 lopulta hidastunut talletuskannan vuosikasvuvauhti kiihtyi jälleen lähes 8 prosenttiin. Kesäkuussa 2020 kasvuvauhti kuitenkin hidastui ja oli 6,9 %. Kesäkuussa talletuskanta kasvoi euromääräisesti huomattavasti vähemmän kuin huhti- ja toukokuussa 2020 ja vastaavana aikana viime vuosina.

 

2020Q2_FI.png

 

Kesäkuuhun 2020 mennessä kuluttajien luottamusindikaattori oli elpynyt selvästi huhtikuun 2020 kaikkien aikojen heikoimmasta. Heinäkuussa 2020 kuluttajien luottamus ylitti jo pitkän aikavälin keskiarvonsa. Muutokset kuluttajien luottamuksessa ja kulutusmahdollisuuksissa ovat voineet vaikuttaa osaltaan myös talletusten kasvun kehitykseen.

Myös muissa euroalueen maissa kotitalouksien yön yli –talletukset pankeissa ovat kasvaneet voimakkaasti

Myös muissa euroalueen maissa kuin Suomessa kotitalouksien[3] yön yli -talletusten kasvuvauhti kiihtyi helmi- ja maaliskuun 2020 jälkeen. Euroalueen kotitalouksien yön yli -talletusten kasvuvauhti kiihtyi toukokuuhun 2020 mennessä yli 11 prosenttiin, mutta hidastui siitä hieman kesäkuussa. Kesäkuussa 2020 kotitalouksien yön yli -talletusten vuosikasvuvauhti oli hitaampaa kuin Suomessa vain Italiassa, vaikka Suomessakin kasvuvauhti oli nopeaa (yli 8 %).

Kaikkien talletusten osuus suomalaisten kotitalouksien rahoitusvaroista[4] oli lähes kolmasosa. Suurimmalla osalla euromaiden kotitalouksista talletusvarojen osuus rahoitusvaroista on suurempi kuin suomalaisilla kotitalouksilla. Esimerkiksi saksalaisten kotitalouksien talletusten osuus rahoitusvaroista oli 37  %. Suurin talletusten osuus rahoitusvaroista euromaiden kotitalouksista oli kreikkalaisilla kotitalouksilla, joiden rahoitusvaroista 58 % oli talletuksia.

Suomalaisten talletukset ja sijoitukset (milj. euroa), 2020Q2

  Kaikki Kotitaloudet Työeläke-laitokset
  kanta (virrat) arvostus-muutos kanta (virrat)  arvostus-muutos kanta (virrat) arvostus-muutos
Suomalaisten sijoitukset            
Noteeratut osakkeet 174 125 24 396 37 726 5 253 26 943 3 583
  (119)   (409)   (379)  
- kotimaisiin osakkeisiin 118 653 16 898 34 314 4 736 14 631 2 082
  (519)   (267)   (-168)  
Velkakirjat 209 615 3 893 1 970 43 29 822 910
  (8 657)   (-69)   (-1 548)  
- kotimaisiin velkakirjoihin 80 557 681 1 242 27 3 865 57
  (10 614)   (-71)   (136)  
Rahasto-osuudet            
Kotimaiset sijoitusrahastot 94 953 7 541 24 511 2 132 5 557 442
  (652)   (444)   (75)  
Ulkomaiset rahastot 141 912 5 727 2 872 326 99 785 2 539
  (831)   (181)   (-251)  
Suomalaisten pankkitalletukset          
Käyttelytilit 172 253 11 87 770 1 9 100 -4
  (9 841)   (3 490)   (1 342)  
Muut talletukset 67 973 -99 12 674 0 -* -*
  (13 713)   (76)   -*  
*luottamuksellinen tieto            

 

Lisätietoja antavat

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Antti Alakiuttu, puh. 09 183 2495, sähköposti: antti.alakiuttu(at)bof.fi.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/saastaminen-ja-sijoittaminen/.

Seuraava Säästäminen ja sijoittaminen -tiedote julkaistaan 12.11.2020 klo 13.

 

[1] Talletuskanta Suomessa toimivissa luottolaitoksissa.

[2] Käyttelytileillä tarkoitetaan vaadittaessa maksettavia yön yli -talletuksia, joihin sisältyvät päivittäisasioinnin tilien lisäksi myös muut kotitalouksien tilit, joilla ei ole nostorajoituksia mutta joilta voidaan nostaa vain käteistä tai joita voidaan käyttää vain toisen tilin kautta.

[3] Ml. euroalueen kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.

[4] Kotitalouksien rahoitusvarat olivat Tilastokeskuksen rahoitustilinpidon mukaan yhteensä 319 mrd. euroa maaliskuun 2020 lopussa.