Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli 95,6 mrd. euroa marraskuun 2019 lopussa ja talletusten keskikorko 0,11 %. Talletuksista selvästi suurin osuus on käyttelytileillä, joilla oli rahavaroja 82,6 mrd. euroa. Käyttelytilien kanta kasvoi 880 milj. euroa ja keskikorko laski 0,07 prosenttiin marraskuun 2019 aikana.

Määräaikais- ja muita talletuksia kotitalouksilla on vähemmän. Määräaikaistalletuksia oli 4,8 mrd. euroa ja muita talletuksia 8,2 mrd. euroa marraskuussa 2019. Määräaikaistalletuskannan korko ei ole enää laskenut vuoden 2019 aikana, ja se oli marraskuussa 0,51 %. Yli vuoden talletuksille maksetaan korkeampaa korkoa (0,94 % marraskuussa 2019) kuin alle vuoden talletuksille (0,28 % marraskuussa 2019). Ylivuotisiin talletuksiin kuuluvat muun muassa ASP-talletukset, joille pankki maksaa 1 prosentin korkoa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia tehtiin 235 milj. euron edestä, ja niiden keskikorko oli 0,15 % marraskuussa 2019.

Kotitalouksien talletuksien kasvuvauhti on kiihtynyt selvästi vuoden 2019 alusta. Kasvuvauhti kiihtyi vuodenvaihteen jälkeen, ja talletukset kasvoivat jo 9,4 prosentin vuosivauhtia marraskuussa 2019. Kasvuvauhdin kiihtyminen johtuu erityisesti käyttelytilien suuresta suosiosta. Näillä tileillä olevien varojen kasvuvauhti nousi 10 prosenttiin vuoden 2019 alusta ja oli 11,3 % marraskuussa. Samaan aikaan muiden talletuksien suosio kasvoi hieman, ja vuosikasvu oli 5,8 % marraskuussa 2019. Myös määräaikaistalletuksien viime vuosien nopea supistuminen hidastui hieman. Määräaikaistalletuksien kanta supistui −11,2 prosentin vuosivauhtia marraskuussa 2019. Nyt myös talletuksien kasvunopeuksia voi analysoida pankki-dashboardin avulla.

Lainat

Kotitaloudet nostivat marraskuussa 2019 uusia asuntolainoja 1,7 mrd. euron edestä, mikä oli 100 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli marraskuun 2019 lopussa 100,3 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,7 %. Kotitalouslainoista oli marraskuun lopussa kulutusluottoja 16,5 mrd. euroa ja muita lainoja 17,7 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin marraskuussa 1,9 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko laski lokakuusta ja oli 2,19 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli marraskuun lopussa 91,2 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 34,7 mrd. euroa.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

 
  Syyskuu, milj. euroa Lokakuu, milj. euroa Marraskuu, milj. euroa Marraskuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 133 616 134 019 134 422 2,9 1,43
    - niistä asuntolainat 99 631 99 959 100 349 2,7 0,91
Lainat yrityksille2, kanta  89 582 90 558 91 246 7,1 1,34
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 98 561 98 733 99 559 9,2 0,10
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 714 1 894 1 722   0,73
* Sisältää euromääräiset lainat ja talletukset euroalueelle.
1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat

Ville Tolkki, puh. 09 183 2420, sähköposti: ville.tolkki(at)bof.fi,
Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395 sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi 

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 31.1.2020

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/