Suomalaisten kotitalouksien talletuskanta[1] oli yli 113 mrd. euroa kesäkuussa 2022 eli reilu 5 mrd. euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Kesäkuussa 2022 talletuskanta kasvoi lähes 900 milj. euroa. Talletuskannan vuosikasvuvauhti on kuitenkin hidastunut merkittävästi. Kesäkuussa 2022 kasvuvauhti oli 4,8 %, kun se vielä vuosi sitten vastaavana aikana oli yli 7 %. Viimeksi kasvuvauhti oli hitaampaa syyskuussa 2018. Kotitalouksien talletustileillä olevista varoista 92 % oli käyttötileillä[2]. Kesäkuussa käyttötilien keskikorko oli lähes nolla (0,02 %).

 

2022Q2_fi.png

 

Kotitalouksien osake- ja sijoitusrahasto-omistusten arvo laski edelleen kesäkuussa

Vuoden 2021 lopusta kotitalouksien pörssinoteerattujen osakeomistusten arvo on laskenut lähes 12 mrd. euroa. Vastaavana aikana kotitaloudet ovat sijoittaneet nettomääräisesti 1,2 mrd. euroa lisää osakkeisiin. Kesäkuussa 2022 kotitalouksien pörssinoteerattujen osakeomistusten arvo oli 44,6 mrd. euroa. Suurimmillaan osakeomistusten arvo (56,1 mrd. euroa) oli vuoden 2021 elokuussa.

Kotitalouksien sijoitusrahasto-omistusten arvo on laskenut vuoden 2021 lopun huipusta 4,5 mrd. euroa. Omistusten arvo on laskenut pääosin osakerahastojen arvon laskun vuoksi, mutta myös korkorahastojen arvo on laskenut merkittävästi. Lisäksi kotitaloudet tekivät tammi-kesäkuussa 2022 enemmän lunastuksia sijoitusrahastoista kuin uusia merkintöjä[3].  Kesäkuun 2022 lopussa kotitalouksien sijoitusrahasto-omistusten arvo oli 29,8 mrd. euroa. Kotitalouksien rahastosijoituksista suurin osa (39 %) oli osakerahastoissa.

 

Suomalaisten talletukset ja sijoitukset (milj. euroa), 2022Q2
  Kaikki Kotitaloudet Työeläke-laitokset
  kanta (virrat) arvostus-muutos kanta (virrat)  arvostus-muutos kanta (virrat) arvostus-muutos
Suomalaisten sijoitukset            
Noteeratut osakkeet 205 897  -22 970 44 568 -4 988 33 140 -4 019
  (-1 849)   (326)   (-66)  
- kotimaisiin osakkeisiin 126 249 -12 062 39 536 -4 054 16 122 -1 716
  (-1 879)   (274)   (-82)  
             
Velkakirjat 232 503 -11 065 1 214 -62 27 072 -1 421
  (-2 699)   (-8)   (-1 577)  
- kotimaisiin velkakirjoihin 108 865 -5 355 630 -32 3 550 -259
  (443)   (-46)   (-453)  
             
Rahasto-osuudet            
Kotimaiset sijoitusrahastot 106 949 -8 650 29 759 -2 627 4 962 -314
  (-2 490)   (-88)   (-508)  
             
Ulkomaiset rahastot 182 513 -4 103 5 431 -540 125 714 -75
  (2 566 )   (709)   (449)  
             
Suomalaisten pankkitalletukset            
Yön yli- talletukset (Käyttötilit) 188 571 111 104 026 16 8 230 6
  (1 506)   (2 330)   (1 194)  
Muut talletukset 12 320 7 9 010 1 -* -*
  (564)   (86)   -*  

*luottamuksellinen tieto

 

Lisätietoja antaa

 

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi.

 

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/saastaminen-ja-sijoittaminen/.

 

Seuraava Säästäminen ja sijoittaminen -tiedote julkaistaan 9.11.2022 klo 10.

 

[1] Talletuskanta Suomessa toimivissa luottolaitoksissa.

[2] Käyttötileillä tarkoitetaan vaadittaessa maksettavia yön yli -talletuksia, joihin sisältyvät päivittäisasioinnin tilien lisäksi myös muut kotitalouksien tilit, joilla ei ole nostorajoituksia mutta joilta voidaan nostaa vain käteistä tai joita voidaan käyttää vain toisen tilin kautta.

[3] Tammi-kesäkuussa 2022 kotitaloudet lunastivat rahasto-osuuksia nettomääräisesti 270 milj. euron edestä.