Inlåningen från hushållen i Finland[1] var över 113 miljarder euro i juni 2022, dvs. drygt 5 miljarder euro mer jämfört med motsvarande tid för ett år sedan. I juni 2022 ökade inlåningen med nästan 900 miljoner euro. Årsökningen i inlåningen har emellertid mattats av betydligt. I juni 2022 var ökningstakten 4,8 %, när den ännu ett år tidigare var över 7 %. Ökningen har senast varit långsammare i september 2018. Av hushållens tillgångar på inlåningskonton var 92 % insättningar på transaktionskonton[2]. I juni var genomsnittsräntan på transaktionskonton nästan noll (0,02 %).

 

2022Q2_sv.png

 

Värdet på hushållens innehav i aktier och investeringsfonder fortsatte att minska i juni

Sedan utgången av 2021 har värdet på hushållens börsnoterade aktieinnehav minskat med nästan 12 miljarder euro. Under motsvarande tid har hushållen investerat 1,2 miljarder euro netto mer i aktier. I juni 2022 uppgick värdet på hushållens börsnoterade aktieinnehav till 44,6 miljarder euro. Aktieinnehavens värde var som högst (56,1 miljarder euro) i augusti 2021.

Värdet på hushållens innehav i investeringsfonder har minskat med 4,5 miljarder euro från toppnoteringen vid slutet av 2021. Innehavens värde har minskat huvudsakligen till följd av nedgången i aktiefondernas värde, men även räntefonderna har minskat betydligt i värde. Dessutom var beloppet av hushållens inlösen från investeringsfonder i januari–juni 2022 större än deras nya fondteckningar[3]. Vid utgången av juni 2022 uppgick värdet på hushållens innehav i investeringsfonder till 29,8 miljarder euro. Merparten (39 %) av hushållens fondinvesteringar bestod av aktiefonder.

 

Finländarnas insättningar och investeringar (mn euro), 2022Q2
  Totalt Hushåll Arbetspensions-anstalter
  stock (flöden) omvärder-ing stock (flöden) omvärder-ing stock (flöden) omvärder-ing
Finländarnas investeringar            
Noterade aktier 205 897  -22 970 44 568 -4 988 33 140 -4 019
  (-1 849)   (326)   (-66)  
- inhemska aktier 126 249 -12 062 39 536 -4 054 16 122 -1 716
  (-1 879)   (274)   (-82)  
             
Räntebärande värdepapper 232 503 -11 065 1 214 -62 27 072 -1 421
  (-2 699)   (-8)   (-1 577)  
- inhemska räntebärande värdepapper 108 865 -5 355 630 -32 3 550 -259
  (443)   (-46)   (-453)  
             
Fondandelar            
Inhemska investeringsfonder 106 949 -8 650 29 759 -2 627 4 962 -314
  (-2 490)   (-88)   (-508)  
             
Utländska fonder 182 513 -4 103 5 431 -540 125 714 -75
  (2 566 )   (709)   (449)  
             
Finländarnas insättningar på bank            
Inlåning över natten (transaktionskonton) 188 571 111 104 026 16 8 230 6
  (1 506)   (2 330)   (1 194)  
Andra insättningar 12 320 7 9 010 1 -* -*
  (564)   (86)   -*  

*konfidentiell

 

Närmare upplysningar lämnas av

 

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395 , e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/Sparande-och_investering/.

 

Nästa publiceringstillfälle 9.11.2022 kl. 10.

 

[1] Inlåning i kreditinstitut med verksamhet i Finland.

[2] Med transaktionskonton avses inlåning över natten som är betalbar på anfordran, till vilken utöver dagligkonton också räknas hushållens övriga konton, som inte har några uttagsgränser men från vilka endast kan lyftas kontanter eller som endast kan användas via ett annat konto.

[3] I januari–juni 2022 löste hushållen in fondandelar för 270 miljoner euro netto.