Maaliskuussa 2022 kotitaloudet sijoittivat nettomääräisesti[1] 650 milj. euroa lisää pörssinoteerattuihin osakkeisiin, vaikka Venäjän hyökkäyssota oli lisännyt epävarmuutta markkinoilla. Viimeksi kotitaloudet sijoittivat enemmän kuukauden aikana osakkeisiin koronapandemian alussa maaliskuussa 202o, jolloin osakekurssit laskivat jyrkästi. Maaliskuun 2022 uusista sijoituksista lähes kolmasosa kohdistui ulkomaisten yritysten osakkeisiin. Viimeisten vuosien aikana ulkomaisten osakkeiden osuus kotitalouksien osakeomistuksista on kasvanut, vaikka pieni se on vieläkin, maaliskuun 2022 lopussa 12 %.

 

2022Q1_FI.png

 

Maaliskuun 2022 lopussa kotitalouksilla oli pörssinoteerattuja osakeomistuksia 49,2 mrd. euron edestä, mikä on 10,8 % vähemmän kuin vuoden 2021 lopussa. Tammi- ja helmikuussa 2022 osakekurssien laskun vuoksi omistusten arvo laski yhteensä 6,6 mrd. euroa, ja kotitaloudet sijoittivat vastaavana aikana 210 milj. euroa lisää osakkeisiin. Maaliskuussa 2022 osakkeiden arvonalentumisia oli enää 200 milj. euroa ja runsaiden uusien sijoitusten vuoksi osakeomistukset kasvoivat helmikuusta 440 milj. euroa. 

Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen aikana suomalaiset kotitaloudet tekivät enemmän lunastuksia suomalaisista sijoitusrahastoista kuin uusia merkintöjä. Lunastuksia tehtiin pääosin korkorahastoista. Myös rahasto-omistusten arvo laski tammi-helmikuun 2022 aikana yli 2 mrd. euroa. Tammi-helmikuussa arvonalentumisia oli eniten (1,4 mrd. euroa) osakerahastoissa, mutta merkittävä määrä myös korko- ja yhdistelmärahastoissa. Maaliskuussa 2022 omistusten arvo suureni jälleen osakerahastojen arvon nousun vuoksi, yhteensä 320 milj. euron verran.

Kotitalouksien sijoitukset suomalaisiin sijoitusrahastoihin olivat maaliskuun 2022 lopussa 32,5 mrd. euroa, mikä on 6,2 % vähemmän kuin vuoden 2021 lopussa. Vain pieni osa (0,2 %) suomalaisten kotitalouksien sijoituksista oli Venäjä- ja Itä-Eurooppa-rahastoissa.

Suomalaisten kotitalouksien talletuskanta oli 110,6 mrd. euroa ja vuosikasvuvauhti 5,5 % maaliskuun 2022 lopussa. Talletustileillä olevista varoista 92 % oli käyttötileillä. Talletuskannan keskikorko oli 0,03 %. Maaliskuussa 2022 talletustileille virtasi nettomääräisesti normaalia vähemmän (360 milj. euroa) uusia varoja.  

 

SUOMALAISTEN TALLETUKSET JA SIJOITUKSET (MILJ. EUROA), 2022Q1
  Kaikki Kotitaloudet Työeläke-laitokset
  kanta (virrat) arvostus-muutos kanta (virrat)  arvostus-muutos kanta (virrat) arvostus-muutos
Suomalaisten sijoitukset            
Noteeratut osakkeet 230 723  -28 378 49 233 -6 846 37 313 -3 720
  (6 565)   (863)   (101)  
- kotimaisiin osakkeisiin 139 763 -23 204 43 278 -6 628 17 924 -2567
  (81)   (660)   (-371)  
             
Velkakirjat 246 545 -9 162 1 284 -50 30 096 -1331
  (11 949)   (-118)   (24)  
- kotimaisiin velkakirjoihin 113 870 -4 449 708 -28 4 258 -214
  (5 301)   (-71)   (587)  
             
Rahasto-osuudet            
Kotimaiset sijoitusrahastot 118 095 -5 902 32 475 -1 865 5 785 -221
  (-389)   (-187)   (-86)  
             
Ulkomaiset rahastot 184 045 -2 120 5 286 -357 125 309 94
  (2 629 )   (252)   (2 083)  
             
Suomalaisten pankkitalletukset            
Yön yli- talletukset (Käyttötilit) 186 954 36 101 680 5 7 030 4
  (-2 099)   (1 601)   (-1 334)  
Muut talletukset 11 750 2 8 923 0 -* -*
  (51)   (-9)   -*  

*luottamuksellinen tieto

 

Lisätietoja antavat

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Ville Tolkki, puh. 09 183 2420, sähköposti: ville.tolkki(at)bof.fi.

 

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/saastaminen-ja-sijoittaminen/.

 

Seuraava Säästäminen ja sijoittaminen -tiedote julkaistaan 10.8.2022 klo 10.

 

[1] Ostot–myynnit.