Korkojen noustua suomalaiset kotitaloudet ovat siirtäneet[1] varojaan korkeampikorkoisille talletustileille. Vuoden 2023 aikana kotitaloudet siirsivät varojaan 7,3 mrd. euroa määräaikaistileille ja hieman yli 2 mrd. euroa sijoitustalletustileille[2]. Kokonaisuudessaan kotitalouksien talletuskanta[3] (108,7 mrd. euroa) kuitenkin supistui yli 3 mrd. euroa vuoden 2023 aikana, sillä yön yli -talletustileillä[4] olevat varat vähentyivät samana aikana 12,4 mrd. euroa.

Vähenemisestä huolimatta suurin osa (65 %) kotitalouksien talletuksista on edelleen yön yli -talletustileillä (sis. käyttötilit). Vuoden 2023 lopussa kotitalouksien talletuksista 70,6 mrd. euroa oli yön yli -talletuksia, 10,9 mrd. euroa määräaikaistalletuksia ja 27,2 mrd. euroa sijoitustalletuksia.

Korkojen noustua erilaisten talletustilien väliset korkoerot ovat kasvaneet. Kotitalouksien määräaikaistalletus- ja sijoitustalletuskannan keskikorko on noussut nopeasti. Joulukuun 2023 lopussa määräaikaistalletuskannan keskikorko oli 2,70 % ja sijoitustalletuskannan keskikorko 2,46 %. Myös yön yli -talletuskannan keskikorko on noussut: se oli 0,46 % joulukuun lopussa.

2023Q4_fi.png
 

Joulukuun 2023 lopussa kotitalouksien talletuskannan keskikorko oli kokonaisuudessaan 1,18 %, kun se vuosi sitten vastaavana aikana oli 0,21 %. Viimeksi kotitalouksien talletuskannan keskikorko oli korkeampi vuonna 2009.

Suomalaisten kotitalouksien tekemien uusien määräaikaistalletussopimusten keskikorko laski hieman marraskuusta 2023 ja oli joulukuussa 3,42 %. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko ehti nousta yhtäjaksoisesti heinäkuusta 2022 lähtien. Suomessa uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli joulukuussa hieman korkeampi kuin euroalueella keskimäärin. Joulukuussa 2023 uusien määräaikaistalletussopimusten keskikorko oli euroalueella 3,29 %; myös se laski hieman marraskuusta.

 

Suomalaisten talletukset ja sijoitukset (milj. euroa), 2023Q4
  Kaikki** Kotitaloudet Työeläke-laitokset
  kanta (virrat) arvostus-muutos kanta (virrat)  arvostus-muutos kanta (virrat) arvostus-muutos
Suomalaisten sijoitukset            
Noteeratut osakkeet 211 498 10 745 46 011 2 228 36 509 2 188
  (-3 265)   (147)   (475)  
- kotimaisiin osakkeisiin 123 443 4 858 40 259 1 702 17 158 901
  (1 569)   (187)   (340)  
             
Velkakirjat 222 325 7 546 2 414 60 29 320 1050
  (953)   (38)   (-1 062)  
- kotimaisiin velkakirjoihin 97 115 3 831 1 912 48 4 498 195
  (-892)   (5)   (-462)  
             
Rahasto-osuudet            
Kotimaiset sijoitusrahastot 118 577 5 392 34 062 1567 5 331 189
  (543)   (381)   (-14)  
             
Ulkomaiset rahastot 176 391 2 005 6 484 378 129 512 -55
  (649)   (182)   (1 083)  
             
Suomalaisten pankkitalletukset            
Yön yli- talletukset (Käyttötilit) 142 484 -61 70 557 -4 5 760 -4
  (-390)   (-3 995)   (2 130)  
Muut talletukset 46 929 -9 38 116 -1 -* -*
  (2 493)   (2 563)   -*  
* Luottamuksellinen tieto.            
** Vakuutuslaitosten arvopaperi- ja sijoitusrahastotiedot puuttuvat.    

 

Lisätietoja antavat

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi

Antti Hirvonen, puh. 09 183 2121, sähköposti: antti.hirvonen(at)bof.fi

 

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot2/.

 

Seuraava Säästäminen ja sijoittaminen -tiedote julkaistaan 8.5.2024 klo 10.

 


[1] Nettomääräisesti.

[2] Sijoitustalletukset ovat irtisanomisehtoisia talletuksia. Niillä ei ole sovittua määräaikaa (toisin kuin määräaikaistalletuksilla), mutta niillä on irtisanomisaika, jolloin talletusta ei voi muuttaa rahaksi ilman seuraamuksia (toisin kuin yön yli -talletuksilla). Tämä luokka sisältää myös sijoitustilit, joissa ei ole irtisanomisaikaa eikä sovittua määräaikaa mutta joissa on nostorajoituksia.

[3] Tilastoissa useisiin talletuksiin, joihin kohdistuu nostorajoituksia, tehtiin luokitusmuutos yön yli -talletuksista sijoitustalletuksiin. Muutos kasvatti sijoitustalletusten ja vähensi yön yli -talletusten määrää. Historiatietoja on korjattu lokakuusta 2022 lähtien. Katso tarkempia tietoja talletuksiin tehdyistä luokitusmuutoksista (Linkki).

[4] Sisältää käyttötilit ja muut tilit, joilta varoja voidaan nostaa tai siirtää vapaasti.