Korkojen nousun myötä suomalaisten kotitalouksien määräaikaistalletusten suosio on kasvanut. Vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen aikana kotitaloudet tekivät uusia määräaikaistalletussopimuksia lähes 3 mrd. euron edestä, kun vuosi sitten vastaavana aikana niitä tehtiin vain 165 milj. euron edestä.

Maaliskuussa 2023 kotitalouksien uusien määräaikaistalletusten keskikorko nousi 2,40 prosenttiin, kun se vuosi sitten vastaavana aikana oli 0,41 %.

Kotitalouksien määräaikaistalletusten kanta (6 mrd. euroa) on kasvanut viime kuukausina nopeasti. Vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen aikana kanta kasvoi 2,4 mrd. euroa. Maaliskuun 2023 lopussa määräaikaistalletusten osuus kotitalouksien koko talletuskannasta (109,9 mrd. euroa) oli 5,5 %. Maaliskuussa kotitalouksien talletusvaroista suurin osa (90 %) oli käyttötileillä (yön yli -talletukset), joiden keskikorko oli 0,39 %.

 

2023Q1_fi.png

 

Lyhyen koron rahastojen suosio on kasvanut

Vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen aikana suomalaiset kotitaloudet tekivät rahastotyypeistä eniten (213 milj. euron edestä) uusia nettomerkintöjä korkorahastoihin[1]. Korkorahastoihin tehdyistä nettomerkinnöistä lyhyen koron rahastoihin[2] kohdistui merkintöjä 211 milj. euron arvosta ja pitkän koron rahastoihin 2 milj. euron arvosta. Uusien sijoitusten lisäksi korkorahastojen arvo kasvoi 143 milj. euroa vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen aikana. Vuoden 2022 aikana kotitaloudet tekivät korkorahastoista selvästi enemmän lunastuksia kuin niihin uusia merkintöjä. Myös korkorahastojen arvo laski vuonna 2022.

Korkorahastot ovat kotitalouksien rahastosijoituksista osakerahastojen jälkeen toiseksi suosituin rahastotyyppi. Maaliskuun 2023 lopussa kotitalouksilla oli sijoituksia suomalaisissa korkorahastoissa 8,2 mrd. euron edestä, josta 1,1 mrd. euroa oli lyhyen koron rahastoissa. Yhteensä kotitalouksilla oli sijoituksia suomalaisissa sijoitusrahastoissa 31,2 mrd. euron edestä ja lisäksi ulkomaisissa rahastoissa 5,5 mrd. euron edestä.

Vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen aikana kotitaloudet sijoittivat myös velkapapereihin 101 milj. euroa lisää. Alhaisten korkojen aikana myös kotitalouksien velkapaperiomistukset vähentyivät merkittävästi. Maaliskuun 2023 lopussa kotitalouksilla oli velkapaperiomistuksia 1,3 mrd. euron edestä.

 

Suomalaisten talletukset ja sijoitukset (milj. euroa), 2023Q1
  Kaikki Kotitaloudet Työeläke-laitokset
  kanta (virrat) arvostus-muutos kanta (virrat)  arvostus-muutos kanta (virrat) arvostus-muutos
Suomalaisten sijoitukset            
Noteeratut osakkeet 210 486 3 925 47 077 142 34 944 1 029
  (2 383)   (520)   (-586)  
- kotimaisiin osakkeisiin 130 930 -106 41 606 -274 17 163 -181
  (912)   (415)   (162)  
Velkakirjat 224 498 1 147 1 349 8 29 760 88
  (9 691)   (101)   (2 110)  
- kotimaisiin velkakirjoihin 103 638 823 803 5 4 171 40
  (1 761)   (105)   (354)  
Rahasto-osuudet            
Kotimaiset sijoitusrahastot 109 267 2 484 31 187 773 5 151 100
  (755)   (423)   (-12)  
Ulkomaiset rahastot 166 411 1 074 5 503 185 123 836 179
  (3 470 )   (141)   (2 125)  
Suomalaisten pankkitalletukset            
Yön yli- talletukset (Käyttötilit) 177 758 -85 98 562 -7 5 389 -5
  (-9 590)   (-3 340)   (-1 682)  
Muut talletukset 17 611 -4 11 360 0 -* -*
  (2 067)   (1 466)   -*  

* luottamuksellinen tieto

 

Lisätietoja antavat

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Antti Hirvonen, puh. 09 183 2121, sähköposti: antti.hirvonen(at)bof.fi.

 

 

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot2/.

 

Seuraava Säästäminen ja sijoittaminen -tiedote julkaistaan 10.8.2023 klo 10.

 

[1] Suomeen rekisteröidyt sijoitusrahastot ml. rahamarkkinarahastot.

[2] Ml. rahamarkkinarahastot.