Uudet nostetut asuntolainat 2005-2009

Lainat

 Kotitaloudet nostivat marraskuussa 2010 uusia asuntolainoja 1,7 mrd. euron edestä eli lähes yhtä paljon kuin lokakuussa ja 300 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten marraskuussa. Marraskuussa uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko nousi 0,04 prosenttiyksikköä eli 2,21 prosenttiin. Marraskuussa nostetuista asuntolainoista euriborkorkoihin sidottuja oli 87 % ja kiinteään viitekorkoon sidottuja 9 %. Kiinteät korot ovat kesän jälkeen lisänneet muutaman prosenttiyksikön verran suosiotaan euriborkorkojen kustannuksella. Rahalaitosten kotitalouksille myöntämien euromääräisten asuntolainojen kanta kasvoi 350 milj. euroa ja oli marraskuun lopussa 76,4 mrd. euroa. Kotitalouksien asuntolainakannan vuosikasvu pysyi lähes ennallaan 6,8 prosentissa. Asuntolainakannan keskikorko nousi lokakuusta 0,02 prosenttiyksikköä eli 2,03 prosenttiin.

 Uusia yrityslainasopimuksia solmittiin marraskuussa 7,1 mrd. euron edestä. Marraskuussa uusien yrityslainasopimusten keskikorko nousi 0,06 prosenttiyksikköä eli 2,25 prosenttiin. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta pysyi lähes ennallaan ja oli marraskuun lopussa 57,0 mrd. euroa.Yrityslainakannan vuosikasvu kiihtyi 5,4 prosenttiin lokakuun 4,9 prosentista. Yrityslainakannan keskikorko nousi lokakuusta 0,03 prosenttiyksikköä eli 2,44 prosenttiin.

 

Talletukset

 Kotitalouksien talletuskanta supistui marraskuussa noin 0,7 mrd. euroa, mikä johtui lyhyiden käyttelytilien kannan supistumisesta. Kotitalouksien talletuskanta oli marraskuun lopussa 76,0 mrd. euroa ja talletuskannan keskikorko nousi 0,86 prosenttiin. Kotitaloudet tekivät marraskuussa uusia määräaikaistalletuksia 2,6 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko nousi lähes prosenttiyksikön kymmenyksen eli 1,78 prosenttiin; lokakuussa se oli 1,69 %.

 

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen
.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

Syyskuu, milj. euroa

 

Lokakuu,  milj.
euroa

milj. euroa
Marraskuu
12 kk:n muutos1, %

Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 102 728 103 335 103 931 6,0 2,43
    - niistä asuntolainat 75 513 76 070 76 425 6,8 2,03
Lainat yrityksille2, kanta 57 213 56 952 57 014 5,4 2,44
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 76 513 76 782 76 050 5,3 0,86
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 738 1 714 1 686 2,21

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat
Elina Salminen, puh. 010 831 2343, sähköposti: elina.salminen(at)bof.fi
Kimmo Koskinen, puh. 010 831 2546, sähköposti: kimmo.koskinen(at)bof.fi
Olli Alanko, puh. 010 831 2456, sähköposti: olli.alanko(at)bof.fi. 

Seuraava Lainat, talletukset ja korot -tiedote julkaistaan 31.1.2011 klo 13.00.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta