Nya utbetalda bostadslån 2005-2009

Utlåning

Hushållen lyfte i november nya bolån för 1,7 miljarder euro, dvs. nästan lika mycket som i oktober och 300 miljoner euro mer än för ett år sedan i november. I november steg genomsnittsräntan för nya utbetalda bolån med 0,04 procentenheter till 2,21 procent. Av de i november lyfta bolånen var 87 procent bundna till Euribor och 9 procent till en fast referensränta. De fasta räntorna har efter sommaren ökat i popularitet med några procentenheter på Euribors bekostnad. Det utestående beloppet av bolån från monetära finansinstitut till hushåll ökade med 350 miljoner euro och uppgick i slutet av november till 76,4 miljarder euro. Årsökningstakten av bolån till hushåll var nästan oförändrad vid 6,8 procent. Genomsnittsräntan på utestående bolån steg med 0,02 procentenheter till 2,03 procent från oktober.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag slöts i november för 7,1, miljarder euro. I november steg genomsnittsräntan för dessa nya låneavtal med 0,06 procentenheter till 2,25 procent. Det utestående beloppet av företagslån i euro var nästan oförändrad och uppgick vid slutet av november till 57,0 miljarder euro. Årsökningstakten av utlåningen till icke-finansiella företag steg till 5,4 procent från 4,9 procent i oktober. Genomsnittsräntan för utlåningen till icke-finansiella företag steg från oktober med 0,03 procentenheter till 2,44 procent.

 

Inlåning

Inlåningen från hushåll minskade i november med ca 0,7 miljarder euro, vilket berodde på att de kortfristiga transaktionskontonas stock minskade. Inlåningen från hushåll uppgick vid slutet av november till 76,0 miljarder euro och genomsnittsräntan på inlåningen steg till 0,86 procent. I november uppgick hushållens nya inlåning på tidsbundna konton till 2,6 miljarder euro. Genomsnittsräntan på ny inlåning på tidsbundna konton steg med närmare en procentenhet till 1,78 procent från 1,69 procent i oktober.

 

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland.
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.


Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  September,
mn euro
October,
mn euro

mn euro
November,
12 mån förändring1, %

 


Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 102 728 103 335 103 931 6,0 2,43
    -varav bostadslån 75 513     76 070 76 425 6,8 2,03
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 57 213 56 952 57 014 5,4 2,44
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 76 513 76 782 76 050 5,3 0,86
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 738 1 714 1 686 2,21

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar: 
Elina Salminen, telefon 010 831 2343, e-post elina.salminen(at)bof.fi
Kimmo Koskinen, telefon 010 831 2546, e-post kimmo.koskinen(at)bof.fi
Olli Alanko, telefon 010 831 2456, e-post olli.alanko(at)bof.fi


Nästa uppdatering 31.1.2011 kl.13.00.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats