Asuntolainakanta

Lainat

Kotitaloudet nostivat lokakuussa 2011 uusia asuntolainoja 1,8 mrd. euron edestä, mikä on yhtä paljon kuin syyskuussa ja 0,1 mrd. euroa enemmän kuin vuosi sitten lokakuussa. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko nousi 0,05 prosenttiyksikköä eli 2,63 prosenttiin. Lokakuussa 24 % uusista asuntolainasopimuksista sidottiin muihin kuin euriborkorkoihin: pankkien omiin viitekorkoihin sidottiin 13 % ja kiinteisiin korkoihin 10 %. Euriborkorkoihin sidottiin lokakuussa uusista asuntolainasopimuksista 76 %, kun vielä viime tammikuussa osuus oli 91 %.
 
Rahalaitosten kotitalouksille myöntämien euromääräisten asuntolainojen kanta kasvoi lokakuussa 0,4 mrd. euroa ja oli lokakuun lopussa 80,9 mrd. euroa. Kotitalouksien asuntolainakannan vuosikasvu väheni 6,4 prosenttiin. Asuntolainakannan keskikorko nousi syyskuusta 0,02 prosenttiyksikköä ja oli lokakuussa 2,51 %.

Lokakuussa yritykset solmivat uusia lainasopimuksia 7,5 mrd. euron edestä, mikä on 0,5 mrd. euroa vähemmän kuin syyskuussa ja 0,3 mrd. euroa vähemmän kuin vuosi sitten lokakuussa. Uusien sopimusten keskikorko nousi 0,09 prosenttiyksikköä ja oli lokakuussa 2,69 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta jatkoi kasvuaan; lokakuussa kuukausimuutos oli 0,5 mrd. euroa. Vuosikasvu nopeutui 6,2 prosenttiin. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli lokakuun lopussa 60,2 mrd. euroa. Kannan keskikorko pysyi muuttumattomana 2,87 prosentissa.
 

Talletukset

Kotitalouksien talletuskanta väheni lokakuussa 0,2 mrd. euroa. Kanta oli kuukauden lopussa 80,9 mrd. euroa ja keskikorko 1,05 %, missä oli nousua 0,02 prosenttiyksikköä syyskuusta. Määräaikaistalletusten kanta kasvoi kuukauden aikana 0,3 mrd. euroa, ja yön yli  talletusten kanta puolestaan supistui 0,5 mrd. euroa.

 

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

 

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

Elokuu, milj. euroa Syyskuu,  milj.
euroa

milj. euroa

Lokakuu
12 kk:n muutos1, %


Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 107 804 108 451 108 922 5,6 2,88
    - niistä asuntolainat 79 982 80 541 80 949

6,4

2,51
Lainat yrityksille2, kanta 59 001 59 739 60 195 6,2 2,87
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 80 534 81 167 80 933 5,4 1,05
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 818 1 849 1 781 2,63

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat
Hanna Häkkinen, puh. 010 831 2552, sähköposti: hanna.hakkinen(at)bof.fi
Jussi Pajunen, puh. 010 831 2343, sähköposti: jussi.pajunen(at)bof.fi

Seuraava Lainat, talletukset ja korot -tiedote julkaistaan 30.12.2011 klo 13.00.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta