Asuntolainakanta

Euriborkorot ovat kasvattaneet suosiotaan uusien asuntolainojen viitekorkoina koko alkuvuoden ajan. Maaliskuussa 2012 peräti 84 prosentissa uusista asuntolainoista korko sidottiin johonkin euriborkorkoon. Kiinteäkorkoisten asuntolainojen osuus uusista nostetuista asuntolainoista oli edelliskuukausien tapaan 11 % ja pankkien omiin viitekorkoihin sidottujen asuntolainojen osuus vajaat 6 %. Vielä joulukuussa 2011 uusien asuntolainojen koroista 12 % sidottiin primekorkoihin. Euriborkorkojen laskun ja suosion kasvun myötä myös uusien asuntolainojen keskikorot ovat alentuneet alkuvuonna; maaliskuussa uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 2,23 %.

Lainat

Kotitaloudet nostivat maaliskuussa 2012 uusia asuntolainoja 1,6 mrd. euron edestä, mikä on yhtä paljon kuin vuosi sitten maaliskuussa. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko laski helmikuusta 0,14 prosenttiyksikköä eli 2,23 prosenttiin. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli maaliskuun lopussa 82,5 mrd. euroa ja sen keskikorko 2,34 %. Asuntolainakannan vuosikasvu kiihtyi helmikuusta ja oli maaliskuussa 6,5 %.

Uusia yrityslainoja (pois lukien tili- ja korttiluotot) nostettiin maaliskuussa 2,0 mrd. euron edestä, mikä on 300 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten maaliskuussa. Uusien yrityslainojen keskikorko laski 2,19 prosenttiin helmikuun 2,30 prosentista. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli maaliskuun lopussa 61,9 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 14,4 mrd. euroa. Yrityslainakannan vuosikasvu kiihtyi 7,9 prosenttiin helmikuun 7,4 prosentista.

Talletukset

Kotitalouksien talletuskanta oli maaliskuun lopussa 82,1 mrd. euroa. Kannan keskikorko oli 1,02 %. Uusia määräaikaistalletussopimuksia kotitaloudet solmivat maaliskuussa 2,3 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko laski helmikuun 1,89 prosentista 1,82 prosenttiin maaliskuussa.

Suomalaiset kotitaloudet solmivat vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 2 475 uutta pitkäaikaissäästämissopimusta. Maaliskuun lopussa sopimusten lukumäärä oli 20 885. Uusia säästöjä PS-tileille talletettiin tammi-maaliskuussa yhteensä 5,1 milj. euroa. Säästövarojen arvo oli maaliskuun lopussa 31,9 milj. euroa.
 

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

 

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

Tammikuu, milj. euroa Helmikuu,  milj.
euroa
Maaliskuu,
milj. euroa

Maaliskuu,
12 kk:n muutos1, %

Maaliskuu,
keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 109 726 109 984 110 468 5,4 2,70
    - niistä asuntolainat 81 884 82 119 82 546

6,5

2,34
Lainat yrityksille2, kanta 60 997 61 647 61 927 7,9 2,52
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 81 894 81 636 82 066 5,0 1,02
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 252 1 370 1 586 2,23

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antaa Jussi Pajunen, puh. 010 831 2343, sähköposti: jussi.pajunen(at)bof.fi

Seuraava Lainat, talletukset ja korot -tiedote julkaistaan 31.5.2012 klo 13.00.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta