AsuntolainakantaSuomalaiset kotitaloudet solmivat vuoden kolmannella neljänneksellä 1 181 uutta pitkäaikaissäästämissopimusta. Edellisellä neljänneksellä uusia sopimuksia oli 1 557. Syyskuun lopussa sopimusten yhteenlaskettu lukumäärä oli 23 620. Säästövarojen arvo oli syyskuun lopussa 38,2 milj. euroa, mikä oli 5,3 milj. euroa enemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Säästövaroista eniten oli sijoitettu rahasto-osuuksiin (64 %) ja osakkeisiin (20 %).

 

Lainat

Kotitaloudet nostivat syyskuussa 2012 uusia asuntolainoja 1,6 mrd. euron edestä, mikä on vähemmän kuin vuosi sitten syyskuussa. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli syyskuussa 1,82 % eli 0,02 prosenttiyksikköä alempi kuin elokuussa. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli syyskuun lopussa 85 mrd. euroa ja sen keskikorko 1,83 %. Asuntolainakannan vuosikasvu hidastui hieman syyskuussa ja oli 6,1 %. Kotitalouslainoista oli syyskuun lopussa kulutusluottoja 13 mrd. euroa ja muita lainoja 15 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin syyskuussa 1,8 mrd. euron edestä, mikä on 1,5 mrd. euroa vähemmän kuin vuosi sitten syyskuussa. Uusien yrityslainojen keskikorko laski hieman eli 0,01 prosenttiyksikköä elokuusta syyskuuhun ja oli 2,03 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli syyskuun lopussa 63 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 15 mrd. euroa. Yrityslainakannan vuosikasvu hidastui syyskuussa 6,4 prosenttiin elokuun 7,4 prosentista.

Talletukset

Kotitalouksien talletuskanta oli syyskuun lopussa 83 mrd. euroa. Kannan keskikorko oli 0,83 %. Talletuskannasta yön yli  - talletuksia oli 46 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 22 mrd. euroa. Uusia määräaikaistalletussopimuksia kotitaloudet solmivat syyskuussa 1,4 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko laski elokuun 1,42 prosentista 1,34 prosenttiin syyskuussa. 

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

 

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

Heinäkuu, milj. euroa Elokuu,  milj.
euroa

milj. euroa

Syyskuu,
12 kk:n muutos1, %


Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 112 851 113 442 113 909 5,1 2,21
    - niistä asuntolainat 84 508 84 980 85 466

6,1

1,83
Lainat yrityksille2, kanta 62 287 63 269 63 405 6,4 2,09
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 82 921 82 556 83 127 2,4 0,83
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 570 1 744 1 579 1,82

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat:

Jussi Pajunen, puh. 010 831 2343, sähköposti: jussi.pajunen(at)bof.fi
Essi Tamminen, puh. 010 831 2395, sähköposti: essi.tamminen (at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 30.11.2012 klo 13.00.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta