Uudet nostetut asuntolainat 2005-2009Euriborkorot ovat kasvattaneet suosiotaan uusien asuntolainojen viitekorkoina viimeisen vuoden ajan. Lokakuussa 2013 peräti 95 prosentissa uusista asuntolainoista korko sidottiin euriborkorkoon. Euriboreista suosituin viitekorko oli 12 kuukauden euribor. Sen osuus oli lokakuussa 2013 lähes 60 % uusista asuntolainoista, kun vuosi sitten lokakuussa osuus oli alle 50 %. Kolmen kuukauden euriboriin sidottiin reilut 20 %, kuuden kuukauden euriboriin 12 % ja yhden kuukauden euriboriin 6 % uusista asuntolainoista.

Kiinteään korkoon sidottiin 2 prosenttia asuntolainoista, mikä on 5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin lokakuussa. Kiinteäkorkoisten lainojen osuus on supistunut suhteessa eniten viimeisen vuoden aikana. Pankkien omiin viitekorkoihin sidottujen asuntolainojen osuus oli vajaat 3 %. Euriborkorkojen säilyessä matalina ja niiden suosion kasvaessa myös uusien asuntolainojen keskikorot ovat pysyneet 2 prosentin tuntumassa koko viimeisen vuoden: lokakuussa uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 2,03 %.

Lainat

Kotitaloudet nostivat lokakuussa 2013 uusia asuntolainoja 1,4 mrd. euron edestä, mikä on 0,3 mrd. euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin lokakuussa. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli lokakuussa 2,03 % eli hieman matalampi kuin syyskuussa 2013. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli lokakuun lopussa 88,2 mrd. euroa ja keskikorko 1,46 %. Asuntolainakannan vuosikasvu hidastui edelleen ja oli 2,8 %. Kotitalouslainoista oli lokakuun lopussa kulutusluottoja 13 mrd. euroa ja muita lainoja 15 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin lokakuussa 1,9 mrd. euron edestä, mikä on saman verran kuin lokakuussa 2012. Uusien yrityslainojen keskikorko laski hieman syyskuusta ja oli 2,07 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli lokakuun lopussa 65,6 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 17,8 mrd. euroa. Euromääräisen yrityslainakannan vuosikasvu hidastui hieman lokakuussa 5,4 prosenttiin.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli lokakuun lopussa 81 mrd. euroa. Talletusten keskikorko oli 0,48 %. Talletuskannasta oli yön yli  talletuksia 50,8 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 16,1 mrd. euroa. Uusia määräaikaistalletussopimuksia kotitaloudet solmivat lokakuussa 1,3 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli lokakuussa 1,12 %.

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen
.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

Elokuu, milj. euroa

 

Syyskuu,  milj.
euroa

milj. euroa
Lokakuu
12 kk:n muutos1, %

Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 116 005 116 171 116 378 2,4 1,88
    - niistä asuntolainat 87 776 87 941 88 156 2,8 1,46
Lainat yrityksille2, kanta 65 412 65 839 65 603 5,4 1,94
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 82 071 81 666 81 049 -1,1 0,48
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 311 1 331 1 358 2,03

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat:

Jaakko Suni, puh. 010 831 2454, sähköposti: jaakko.suni(at)bof.fi,
Essi Tamminen, puh. 010 831 2395, sähköposti: essi.tamminen(at)bof.fi.

Seuraava Lainat, talletukset ja korot -tiedote julkaistaan 7.1.2014 klo 13.00.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=fi.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta