Asuntolainakanta
Suomalaiset kotitaloudet solmivat vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä runsaat 5 000 uutta pitkäaikaissäästämissopimusta. Vuonna 2012 tehtyjen uusien sopimusten suosiota lisäsi erityisesti hallituksen keväällä tekemä linjaus korottaa säästövarojen nostoikää vuoden 2013 alusta alkaen. Tiukennus tuntuu kaikissa vuonna 2013 avattavissa PS-tileissä: niiltä voi nostaa varoja vasta täytettyään 68 vuotta. Vanhoihin tileihin sovelletaan vanhaa lakia, ja säästöjä pääsee nostamaan jo 63-vuotiaana.

PS-tileille sijoitettiin vuoden viimeisellä neljänneksellä kaikkiaan 6,5 milj. euroa. Säästämisinto on tyypillisesti huipussaan vuoden viimeisellä neljänneksellä, kun säästäjät heräävät sijoittamaan vuotuiseen maksimiverovähennykseen oikeuttavasta määrästä vielä uupuvat säästöt. Vuoden lopussa sopimusten lukumäärä oli 28 500, ja koko vuoden aikana PS-tileille virtasi uusia säästöjä 21 milj. euron edestä. Säästövarojen arvo oli joulukuun lopussa 47 milj. euroa. Säästövaroista suurin osa on sijoitettu sijoitusrahasto-osuuksiin. Vuoden 2012 lopussa rahasto-osuuksien osuus oli kaksi kolmasosaa PS-säästövaroista.
 

Lainat

Kotitaloudet nostivat joulukuussa 2012 uusia asuntolainoja 1,3 mrd. euron edestä, mikä on 0,3 mrd. euroa vähemmän kuin vuosi sitten joulukuussa. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli joulukuussa 1,84 % eli 0,02 prosenttiyksikköä korkeampi kuin marraskuussa. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli joulukuun lopussa 86 mrd. euroa ja sen keskikorko 1,63 %. Asuntolainakannan vuosikasvu hidastui edelleen joulukuussa ja oli 5,6 %. Kotitalouslainoista oli joulukuun lopussa kulutusluottoja 13 mrd. euroa ja muita lainoja 15 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin joulukuussa 3,3 mrd. euron edestä, mikä on 0,7 mrd. euroa enemmän kuin vuosi sitten joulukuussa. Uusien yrityslainojen keskikorko nousi 0,05 prosenttiyksikköä marraskuusta joulukuuhun ja oli 2,02 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli joulukuun lopussa 63 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 16 mrd. euroa. Yrityslainakannan vuosikasvu hidastui marraskuusta 0,2 prosenttiyksikköä ja oli joulukuussa 5,2 %

Talletukset

Kotitalouksien talletuskanta oli joulukuun lopussa 82 mrd. euroa. Kannan keskikorko oli 0,72 %. Talletuskannasta yön yli  -talletuksia oli 48 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 20 mrd. euroa. Uusia määräaikaistalletussopimuksia kotitaloudet solmivat joulukuussa 1,2 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko laski marraskuun 1,16 prosentista 1,10 prosenttiin joulukuussa. 

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

 

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

Lokakuu, milj. euroa Marraskuu,  milj.
euroa

milj. euroa

Joulukuu,
12 kk:n muutos1, %


Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 114 327 114 701 114 798 4,9 2,01
    - niistä asuntolainat 85 775 86 140 86 346

5,6

1,63
Lainat yrityksille2, kanta 63 256 63 528 63 282 5,2 1,95
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 81 953 81 472 82 378 -0,3 0,72
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 669 1 590 1 254 1,84

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat

Essi Tamminen, puh. 010 831 2395, sähköposti: essi.tamminen (at)bof.fi,
Jaakko Suni, puh. 010 831 2454, sähköposti: jaakko.suni (at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 28.2.2013 klo 13.00.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja  grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa http://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/Pages/default.aspx.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta