Uusia asuntolainoja nostettiin marraskuussa 1,2 mrd. euroa, mikä on hieman vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Tyypillisesti uusien asuntolainojen kysyntä hiipuu loppuvuotta kohden. Kaikkiaan kotitaloudet ovat nostaneet uusia asuntolainoja vuoden 2014 aikana maltillisesti eli yhteensä 13,9 mrd. euroa, mikä on 0,3 mrd. euroa vähemmän kuin tammi-marraskuussa 2013. Asuntolainakannan vuosikasvu oli 1,6 % marraskuussa 2014, kun se vielä vastaavaan aikaan vuotta aiemmin oli 2,6 %.

Samanaikaisesti kun asuntolainakannan kasvuvauhti on hidastunut, pankkien hinnoittelema asiakaskohtainen lainamarginaali on kaventunut. Suomen Pankin laskema keskimääräinen asuntolainamarginaali oli 1,45 % marraskuun 2014 lopussa, kun se vielä vuoden alussa oli 1,56 %.

Lainat

Euromääräisten asuntolainojen kanta oli marraskuun lopussa 89,8 mrd. euroa ja keskikorko 1,45 %. Kotitalouslainoista oli marraskuun lopussa kulutusluottoja 13,6 mrd. euroa ja muita lainoja 15,6 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin marraskuussa 1,8 mrd. euron edestä, mikä on 0,8 mrd. euroa vähemmän kuin marraskuussa 2013. Uusien yrityslainojen keskikorko laski lokakuusta ja oli 2,35 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli marraskuun lopussa 67,9 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 21,0 mrd. euroa.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli marraskuun lopussa 80,4 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,38 %. Talletuskannasta oli yön yli -talletuksia 54,2 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 12,9 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat marraskuussa 0,9 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli marraskuussa 1,04 %.

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

Syyskuu, milj. euroa Lokakuu, milj. euroa Marraskuu, milj. euroa Marraskuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 118 535 118 783 118 989 2,0 1,90
    - niistä asuntolainat 89 389 89 588 89 781 1,6 1,45
Lainat yrityksille3, kanta  67 398 67 601 67 934 6,3 1,87
Kotitalouksientalletukset, kanta 80 922 80 396 80 435 -0,9 0,38
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 346 1 435 1 217 1,71

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.
3 Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja:
Johanna Honkanen, puh. 010 831 2992, sähköposti: johanna.honkanen(at)bof.fi,
Anne Turkkila, puh. 010 831 2175, sähköposti: anne.turkkila(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 30.1.2015 klo 13.
Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja -grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=fi.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta