Opintolainojen kysyntä on ollut alkuvuonna aiempaa vilkkaampaa. Tammi-toukokuun aikana opiskelijat nostivat opintolainaa yhteensä 184 milj. euroa, kun vastaavaan aikaan vuotta aiemmin nostot olivat 123 milj. euroa. Nostot ovat yleensä suurimmillaan elo- ja tammikuussa, kun uudet opintolainaerät tulevat nostettaviksi.

Tilastokeskuksen koulutustilaston mukaan työssä käyvien opiskelijoiden määrät ovat vähentyneet, mikä osaltaan selittää opintolainojen kysynnän vilkastumista. Toisaalta myös vuoden 2014 syksyllä voimaan tulleet opintotuen muutokset, erityisesti uusia korkeakouluopiskelijoita koskeva opintolainahyvitys, ovat lisänneet halukkuutta opintolainan nostoon. Lisäksi opintolainojen alhaiset korot ovat saattaneet lisätä opintolainojen kysyntää. Uusien opintolainanostojen keskikorko oli toukokuussa 2015 ennätysmäisen alhainen, 0,94 %. Kaikkiaan opintolainakanta oli 1,9 mrd. euroa ja kannan keskikorko 1,09.  

Lainat

Kotitaloudet nostivat toukokuussa 2015 uusia asuntolainoja 1,5 mrd. euron edestä eli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin toukokuussa. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli toukokuussa 1,50 %. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli toukokuun lopussa 90,5 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 1,9 %. Kotitalouslainoista oli toukokuun lopussa kulutusluottoja 13,7 mrd. euroa ja muita lainoja 15,7 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin toukokuussa 3,2 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko pysyi samana kuin huhtikuussa ja oli 1,80 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli toukokuun lopussa 70,6 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 22,2 mrd. euroa.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli toukokuun lopussa 82,2 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,34 %. Talletuskannasta oli yön yli -talletuksia 57,3 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 11,5 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat toukokuussa 0,5 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko laski huhtikuusta ja oli toukokuussa 0,98 %.

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

  Maaliskuu, milj. euroa Huhtikuu, milj. euroa Toukokuu, milj. euroa Toukokuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 119 134 119 352 119 800 2,1 1,79
    - niistä asuntolainat 89 919 90 106 90 456 1,8 1,34
Lainat yrityksille2, kanta  69 683 70 078 70 572 7,2 1,74
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 80 376 81 529 82 154 -0,1 0,34
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 493 1 595 1 471   1,50

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat:
Johanna Honkanen, puh. 010 831 2992, sähköposti: johanna.honkanen(at)bof.fi,

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 31.7.2015 klo 13.
Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja -grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=fi.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta