Kotimaiset yritykset (pl. asuntoyhteisöt) nostivat tammi-heinäkuussa 2015 uusia euromääräisiä yrityslainoja maltillisesti, yhteensä 11,5 mrd. euroa, mikä on hieman vähemmän kuin vuonna 2014 vastaavana aikana. Toimialoittain tarkasteltuna eniten yrityslainoja kysyttiin teollisuuden toimialoilla, erityisesti metalli- sekä kone- ja laitevalmistusteollisuudessa1, mutta lainojen määrät vähenivät selvästi edellisvuotisesta. Teollisuusyritysten nostamat lainat olivat tammi-heinäkuussa arvoltaan 2,1 mrd. euroa, mikä on yli 40 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Teollisuusyritysten lainat kattavat 17 % kotimaisten yritysten lainakannasta.

Kiinteistöalalla, johon luetaan muun muassa kiinteistöjen myyntiä ja ostoa sekä vuokrausta harjoittavia yrityksiä, euromääräisten lainanostojen määrät puolestaan kasvoivat tammi-heinäkuussa reilun 40 % verrattuna vuodentakaiseen. Kiinteistöalan yritykset nostivat lainoja siten liki saman verran kuin teollisuuden yritykset. Kiinteistöalan yritysten lainat muodostavat 28 prosentin osuudellaan suurimman osan yritysten lainakannasta.

Vaikka yrityslainojen nostot ovat vähentyneet, kotimaisten yritysten (pl. asuntoyhteisöt) euromääräisen lainakannan kasvuvauhti on kuitenkin nopeutunut hienoisesti alkuvuoden aikana. Kun lainakannan kasvuvauhti oli vielä vuoden 2014 lopussa 3,9 %, oli se vuoden 2015 heinäkuussa 4,8 %. Jos tarkastellaan asuntoyhteisöjä osana yrityssektoria, on lainakannan kasvuvauhti pysynyt koko alkuvuoden tasaisena, noin 7 prosentissa.

Lainat

Kotitaloudet nostivat heinäkuussa 2015 uusia asuntolainoja 1,3 mrd. euron edestä, mikä on hieman enemmän kuin vuotta aiemmin heinäkuussa. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 1,5 % heinäkuussa 2015. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli heinäkuun lopussa 90,9 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,1 %. Kotitalouslainoista oli heinäkuun lopussa kulutusluottoja 14,0 mrd. euroa ja muita lainoja 15,8 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin heinäkuussa 2,4 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko nousi hieman kesäkuusta ja oli 1,77 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli heinäkuun lopussa 71,1 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 22,4 mrd. euroa.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli heinäkuun lopussa 81,8 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,32 %. Talletuskannasta oli yön yli talletuksia 57,1 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 11,4 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat heinäkuussa 0,7 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko laski kesäkuusta ja oli heinäkuussa 0,94 %.

1 Kone- ja laitevalmistusteollisuus käsittää tietokoneiden, elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden sekä muiden koneiden ja laitteiden valmistuksen.

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

  Toukotikuu,
milj. euroa
Kesäkuu, milj. euroa Heinäkuu, milj. euroa Heinä, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 119 800 120 349 120 684 2,3 1,79
    - niistä asuntolainat 90 456 90 717 90 934 2,1 1,30
Lainat yrityksille2, kanta  70 572 71 020 71 116 7,5 1,69
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 82 154 81 911 81 771 0,3 0,32
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 469 1 597 1 333   1,50

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antaa
Johanna Honkanen, puh. 010 831 2992, sähköposti: johanna.honkanen(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 30.9.2015 klo 13.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja -grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=fi.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta