Asuntoyhteisöt1 nostivat kesäkuussa 2016 uusia lainoja (pl. tili- ja korttiluotot) 690 milj. euroa, mikä on ennätysmäärä sitten vuoden 2010.2 Vaikka asuntoyhteisöt luetaan rahalaitostilastoissa osaksi yrityssektoria, on osa asuntoyhteisöjen lainoista käytännössä kotitalouksien vastuulla. Kotitaloudet lyhentävät vastuullaan olevia yhtiölainoja rahoitusvastikkeen muodossa. Tilastokeskuksen laskelmien mukaan kotitalouksien osuus asunto-osakeyhtiöiden yhtiölainoista oli 15,2 mrd. euroa maaliskuussa 2016. Rahalaitosten asuntoyhteisöille myöntämien lainojen kanta oli yhteensä 24,4 mrd. euroa kesäkuussa 2016 (23,8 mrd. euroa maaliskuussa 2016).

Kotitalouksien vastuulla oleva yhtiölainakanta on lähes kolminkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Näiden lainojen vuosikasvu (12 % maaliskuussa 2016) oli selvästi nopeampaa kuin kotitalouksien asuntolainakannan vuosikasvu (2,5 % maaliskuussa 2016). Yhtiölainoja nostetaan pääasiassa korjausrakentamisen ja uudisasuntojen rahoittamiseksi.

Asuntoyhteisöjen uusien nostettujen lainojen keskikorko oli 1,13 %, josta marginaalin osuus oli 1,11 %. Asuntoyhteisöjen lainamarginaali oli hieman pienempi kuin uusien asuntolainojen ja selvästi pienempi kuin uusien yrityslainojen marginaali.

Lainat
 

Kotitaloudet nostivat kesäkuussa 2016 uusia asuntolainoja 1,8 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 1,21 %. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli kesäkuun lopussa 93,1 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,7 %. Kotitalouslainoista oli kesäkuun lopussa kulutusluottoja 14,3 mrd. euroa ja muita lainoja 16,2 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin 2,8 mrd. euron edestä kesäkuussa 2016. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko laski toukokuusta ja oli 1,59 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli kesäkuun lopussa 74,3 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 24,4 mrd. euroa.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli kesäkuun lopussa 84,2 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,22 %. Talletuskannasta oli yön yli -talletuksia 59,9 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 9,7 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat kesäkuussa 0,4 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli kesäkuussa 0,61 %.


HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

  Huhtikuu,
milj. euroa
Toukokuu, milj. euroa Kesäkuu, milj. euroa Kesäkuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 122 718 123 009 123 556 2,8 1,63
    - niistä asuntolainat 92 471 92 707 93 087 2,7 1,14
Lainat yrityksille2, kanta  73 551 73 665 74 261 4,5 1,54
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 83 664 83 241 84 151 2,7 0,22
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 608 1 748 1 805 1,20

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

1 Asuntoyhteisöihin luetaan kaikki yhteisömuotoisen asumisen yksiköt: asunto-osakeyhtiöt, asunto-osuuskunnat, asuinkiin-teistöyhtiöt, asumisoikeusyhdistykset ja muut asuntoyhteisöt sekä asuntojen vuokrausta, omistusta ja hallintaa harjoittavat yhtiöt (pl. isännöinti).
2 Tilastotietoa asuntoyhteisöjen lainanostoista on kerätty rahalaitostilastoissa kesäkuusta 2010 alkaen.


Lisätietoja antavat
Markus Aaltonen, puh. 010 831 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi,
Johanna Honkanen, puh. 010 831 2992, sähköposti: johanna.honkanen(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 31.8.2016 klo 13.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja -grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=fi.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta