Kotitalouksien yön yli ‑talletusten eli perinteisillä käyttelytileillä olevien talletusten kanta kasvoi heinäkuussa 2016 ennätyssuureksi,  yli 60 mrd. euroon. Näiden talletusten määrä on kasvanut tasaisesti viimeisen kolmen vuoden aikana, yhteensä 10,7 mrd. euroa, vaikka käyttelytileille maksettava korko on talletuskoroista alhaisin (0,13 %). Vastaavana aikana määräaikaistalletusten kanta on puolestaan supistunut 7,7 mrd. euroa ja oli 9,8 mrd. euroa heinäkuun lopussa. Kotitaloudet eivät selvästikään ole halunneet sitoa varojaan määräaikaistalletuksiin alhaisella korolla vaan pitävät ne mieluummin tileillä, joista ne ovat helposti siirrettävissä muuhun käyttöön.

Kaiken kaikkiaan suomalaisilla kotitalouksilla on erilaisilla talletustileillä varoja yhteensä yli 85 mrd. euron arvosta. Tämä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin ja vastaa lähes 90:tä prosenttia kotitalouksien asuntolainakannasta. Vuodessa talletuskanta on kasvanut 3,4 mrd. euroa.

Talletuskannan kasvaessa ovat talletusten korkotuotot kuitenkin kauttaaltaan pienentyneet. Talletusten keskikorko oli heinäkuussa 0,22 %, kun se vuotta aiemmin oli 0,1 prosenttiyksikköä korkeampi. Yön yli ‑talletusten keskikorko oli puolestaan 0,13 % ja määräaikaistalletusten 0,80 % heinäkuussa 2016, kun vastaava korko oli vuotta aiemmin yön yli ‑talletuksissa 0,20 % ja määräaikaistalletuksissa 1,07 %.

Lainat
 

Kotitaloudet nostivat heinäkuussa 2016 uusia asuntolainoja 1,4 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 1,19 %. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli heinäkuun lopussa 93,3 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,6 %. Kotitalouslainoista oli heinäkuun lopussa kulutusluottoja 14,4 mrd. euroa ja muita lainoja 16,2 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin 1,5 mrd. euron edestä heinäkuussa 2016. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko nousi kesäkuusta ja oli 2,00 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli heinäkuun lopussa 74,5 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 24,6 mrd. euroa.

Talletukset

Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat heinäkuussa 0,7 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli heinäkuussa 0,46 %.


HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

  Toukokuu, milj. euroa Kesäkuu, milj. euroa Heinäkuu, milj. euroa Heinäkuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 123 009 123 566 123 888 2,8 1,61
    - niistä asuntolainat 92 707 93 087 93 293 2,6 1,13
Lainat yrityksille2, kanta  73 665 74 261 74 464 4,6 1,53
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 83 241 84 151 85 128 4,1 0,22
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 748 1 805 1 349 1,18

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat
Anne Turkkila, puh. 010 831 2175, sähköposti: anne.turkkila(at)bof.fi,
Johanna Honkanen, puh. 010 831 2992, sähköposti: johanna.honkanen(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 30.9.2016 klo 13.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja -grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=fi.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta