Rahalaitosten myöntämien kulutusluottojen määrä on vuoden alun jälkeen alkanut jälleen kasvaa. Kulutusluottojen kanta on kasvanut viimeisen puolen vuoden aikana yli 300 milj. euroa ja oli elokuun lopussa 14,4 mrd. euroa. Vuositasolla kulutusluottokannan kasvuvauhti on pysynyt lähellä viimeisen kahden vuoden keskimääräistä vauhtia ja oli elokuussa 3,7 %.

Kulutusluottokannan kasvu on viime aikoina ollut nopeinta pidemmissä, yli viiden vuoden mittaisissa kulutusluotoissa. Uusia kulutusluottoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin elokuussa 2016 yhteensä 360 milj. euron edestä, ja tästä yli viiden vuoden pituisten lainojen osuus oli 207 milj. euroa. Kulutusluottoihin lasketaan kaikki kotitalouksien kulutukseen myönnetyt lainat, kuten esimerkiksi autolainat.

Kulutusluotoista (pl. tili- ja korttiluotot) lähes 60 % on vakuudellisia. Vakuudellisten kulutusluottojen vuosikorko on huomattavasti alhaisempi kuin vakuudettomien. Elokuussa 2016 vakuudellisten kulutusluottojen kannan vuosikorko oli 2,72 % ja vakuudettomien 5,31 %.

Lainat
 

Kotitaloudet nostivat elokuussa 2016 uusia asuntolainoja 1,5 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 1,18 %. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli elokuun lopussa 93,4 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,5 %. Kotitalouslainoista oli elokuun lopussa kulutusluottoja 14,4 mrd. euroa ja muita lainoja 16,3 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin 1,3 mrd. euron edestä elokuussa 2016. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko nousi heinäkuusta ja oli 2,28 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli elokuun lopussa 74,6 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 24,9 mrd. euroa.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli elokuun lopussa 84,3 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,21 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 60,0 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 9,6 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat elokuussa 0,5 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli elokuussa 0,52 %.


HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

  Kesäkuu, milj. euroa Heinäkuu, milj. euroa Elokuu, milj. euroa Elokuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 123 566 123 888 124 112 2,8 1,60
    - niistä asuntolainat 93 087 93 293 93 387 2,5 1,12
Lainat yrityksille2, kanta  74 261 74 464 74 575 4,2 1,53
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 84 151 85 128 84 294 3,8 0,21
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 805 1 372 1 446   1,18

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat

Olli Tuomikoski, puh. 010 831 2146, sähköposti: olli.tuomikoski(at)bof.fi,
Markus Aaltonen, puh. 010 831 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 31.10.2016 klo 13.

 
Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja -grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=fi.
 


Ennakkotietoa Suomen Pankin verkkosivujen uudistuksesta

 
Suomen Pankin julkinen verkkopalvelu (www.suomenpankki.fi) uudistuu tammikuussa 2017. Verkkosivusto päivitetään vastaamaan nykyisiä mobiilikäyttötapoja uudistamalla sivuston käyttöliittymää ja ulkoasua sekä rakentamalla sivustosta mahdollisimman responsiivinen.
 
Tilastot-osion tietosisältö säilyy pääosin ennallaan, mutta tilastojärjestelmän teknisen päivityksen vuoksi tilastoraporttien (kuviot ja taulukot) verkko-osoitteet muuttuvat järjestelmän vaihtumisen myötä. Datan haun voi jatkossakin integroida soveltuvin osin omiin järjestelmiin, mutta automaattisten hakujen jatkuvuus edellyttää käyttäjältä toimenpiteitä verkko-osoitteiden päivittämiseksi.
 
Useimmin käytettyjä tilastosisältöjä, kuten päivittäisiä valuuttakursseja, tarjotaan jatkossa eri tavoilla, mm. avoimena datana. Lisätietoja uudistuksesta julkaistaan loppuvuoden 2016 aikana uutiskirjeissä, sosiaalisessa mediassa sekä suomenpankki.fissä.