Asuntolainakannan vuosikasvu oli 2,5 % joulukuussa 2015. Kasvuvauhtia ylläpiti lyhennysvapaiden laaja käyttö. Ilman näitä uudelleen neuvoteltuja sopimuksia kasvu olisi ollut arviolta prosenttiyksikön hitaampaa. Lyhennysvapaakampanjan aikana vuonna 2015 kotitaloudet neuvottelivat asuntolainasopimuksiaan uudelleen 12,8 mrd. euron edestä, mikä oli liki 14 % asuntolainakannasta. Lainakannan kasvua ovat tukeneet myös matala korkotaso ja kapenevat lainamarginaalit.

Kaikkiaan kotitaloudet nostivat joulukuussa 2015 uusia asuntolainoja 1,4 mrd. euron edestä, mikä on noin 0,2 mrd. euroa enemmän kuin vuotta aiemmin joulukuussa. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 1,32 %. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli joulukuun lopussa 92 mrd. euroa.

Kotitalouksien kulutusluottokanta on kasvanut tasaisesti viimeisten vuosien aikana. Kulutusluottojen kasvuvauhti oli lähes 5 % joulukuussa 2015. Muiden lainojen – joihin luetaan muun muassa vapaa-ajanasuntolainat ja elinkeinon harjoittamiseen myönnetyt lainat – kasvu on ollut varsin hidasta jo kolmatta vuotta peräkkäin. Kasvu nopeutui kuitenkin vuoden 2015 aikana lähes prosenttiyksikön verran ja oli joulukuussa 2,7 %. Kotitalouslainoista oli joulukuun lopussa kulutusluottoja 14,1 mrd. euroa ja muita lainoja 15,9 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja nostettiin joulukuussa 3,0 mrd. euron edestä. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli vuoden lopussa 72,5 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 23,2 mrd. euroa. Yritysten lainakanta kasvoi 6 %, eli kasvu oli suurempaa kuin euroalueella keskimäärin. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko joulukuussa oli 1,78 %.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli joulukuun lopussa 81,6 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,3 %. Talletuskannasta oli yön yli -talletuksia 56,5 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 10,5 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat joulukuussa 0,8 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli joulukuussa 0,85 %.


HUOM!

Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

  Lokakuu, milj. euroa Marraskuu, milj. euroa Joulukuu, milj. euroa Joulukuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 121 657 121 792 121 982 2,8 1,73
    - niistä asuntolainat 91 691 91 832 91 955 2,5 1,24
Lainat yrityksille2, kanta  71 708 72 689 72 502 6,0 1,63
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 81 634 80 644 81 624 1,0 0,30
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 506 1 427 1 359 1,32

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antaa
Markus Aaltonen, puh. 010 831 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 29.2.2016 klo 13.
Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja -grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=fi.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta