Uusia yrityslainoja nostettiin 1,8 mrd. euroa lokakuussa 2016, mikä oli 120 milj. euroa vähemmän kuin lokakuussa 2015. Tänä vuonna uusia yrityslainoja on nostettu lokakuun loppuun mennessä yhteensä hieman vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Nostojen määrät ovat pienentyneet suurissa, yli 1 milj. euron yrityslainoissa, joita on tammi-lokakuussa 2016 nostettu 9,7 % vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Tätä pienempien yrityslainojen nostot ovat taas vastaavassa ajassa kasvaneet 9,4 %.

Yrityslainakanta kasvaa tasaista vauhtia ja jakaantuu aiempaa tasaisemmin rahalaitosten kesken. Lokakuussa 2016 viisi suurinta yrityslainoja myöntävää rahalaitosta kattoi 68 % Suomen yrityslainakannasta. Osuus on kutistunut toukokuun 2007 huipustaan, jolloin viiden suurimman rahalaitoksen osuus oli vielä 77 %. Rahoitusmarkkinoiden vakauden kannalta keskittyneisyyden pieneneminen on positiivista Suomelle, jonka pankkisektori on Euroopan keskuspankin julkaisemien rakenneindikaattorien mukaan yksi EU-maiden keskittyneimmistä.

Lainat 

Kotitaloudet nostivat lokakuussa 2016 uusia asuntolainoja 1,6 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 1,14 %. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli lokakuun lopussa 93,8 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,4 %. Kotitalouslainoista oli lokakuun lopussa kulutusluottoja 14,6 mrd. euroa ja muita lainoja 16,2 mrd. euroa.

Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko nousi syyskuusta ja oli 1,88 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli lokakuun lopussa 75,4 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 25,4 mrd. euroa.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli lokakuun lopussa 83,9 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,20 %. Talletuskannasta oli yön yli talletuksia 60,1 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 9,3 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat lokakuussa 0,6 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli lokakuussa 0,41 %.


HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

  Elokuu, milj. euroa Syyskuu, milj. euroa Lokakuu, milj. euroa Lokakuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 124 112 124 498 124 610 2,6 1,58
    - niistä asuntolainat 93 386 93 647 93 819 2,4 1,10
Lainat yrityksille2, kanta  74 575 74 922 75 400 4,9 1,51
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 84 294 84 079 83 857 2,6 0,20
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 446 1 595 1 581   1,14

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat

Olli Tuomikoski, puh. 010 831 2146, sähköposti: olli.tuomikoski(at)bof.fi,
Anne Turkkila, puh. 010 831 2175, sähköposti: anne.turkkila(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 30.12.2016 klo 13.

 
Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja -grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=fi.
 
 

 

​​​​​