Luottolaitoksien suomalaisille yrityksille myöntämien lainojen kanta on kasvanut vilkkaammin kuin euroalueella keskimäärin jo useamman vuoden ajan. Lainakannan kasvua on vauhdittanut nopea asuntoyhteisöjen lainojen kasvu, vaikka yrityslainakannan vuosikasvu ilman asuntoyhteisöjen lainojakin on ollut enimmäkseen euroaluetta nopeampaa. Suomen ja euroalueen kasvuvauhdit ovat lähentyneet vuosien 2016–2017 aikana.

Suomessa yrityslainojen kasvuvauhti kiihtyi jälleen kesällä 2018. Asuntoyhteisöjen lainakannan vuosikasvu oli peräti 11 % elokuussa 2018. Myös muiden yritysten kuin asuntoyhteisöjen lainakannan vuosikasvu alkoi kesän 2018 aikana voimistua reippaaseen tahtiin. Suomalaisten yritysten pl. asuntoyhteisöt lainakannan vuosikasvu oli 5,2 % elokuussa 2018.

Piristyneet yrityslainanostot selittävät yrityslainakannan kasvuvauhdin kiihtymistä. Tammi-elokuussa yrityslainoja on nostettu 19 % enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2017. Elokuussa lainakannan kasvua selittävät suuret lainasopimukset: yli miljoonan euron suuruisia lainoja nostettiin 2 mrd. euron edestä.

Lainat

Kotitaloudet nostivat elokuussa 2018 uusia asuntolainoja 1,5 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 0,87 % ja laskennallinen marginaali 0,85 %. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli elokuun 2018 lopussa 97,3 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,04 %. Kotitalouslainoista oli elokuun lopussa kulutusluottoja 15,8 mrd. euroa ja muita lainoja 17,0 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin elokuussa 2,8 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko nousi heinäkuusta ja oli 2,97 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli elokuun lopussa 84,3 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 30,5 mrd. euroa.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli elokuun lopussa 86,7 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,12 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 73,4 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 5,6 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat elokuussa 0,2 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli 0,32 %.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

  Kesäkuu, milj. euroa Heinäkuu, milj. euroa Elokuu, milj. euroa Elokuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 129 555 129 648 130 084 2.4 1.48
    - niistä asuntolainat 97 080 97 111 97 296 2.0 0.98
Lainat yrityksille2, kanta 83 112 83 020 84 274 7.8 1.42
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 91 108 90 554 90 771 4.7 0.12
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 770 1 493 1 546   0.87

* Sisältää euromääräiset lainat ja talletukset euroalueelle.
1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat
Ville Tolkki, puh. 09 183 2420, sähköposti: ville.tolkki(at)bof.fi,
Johanna Honkanen, puh. 09 183 2992, sähköposti: johanna.honkanen(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 31.10.2018 klo 13.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.