Suomalaisten kotitalouksien perinteisillä käyttelytileillä1 olevien rahoitusvarojen määrä on kasvanut ennätyssuureksi, ja niiden kasvuvauhti on kiihtynyt. Käyttelytileillä oli helmikuussa 2019 kotitalouksien varoja yhteensä 76,6 mrd. euron arvosta. Rahoitusvarojen kasvuvauhti oli 9,2 % helmikuussa 2019, mikä on lähes 2,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Kotitalouksen kiinnostus määräaikaistalletuksia kohtaan on puolestaan jo pitkään ollut vähäistä. Määräaikaistalletusten kanta on kuuden viime vuoden aikana supistunut yli 13,4 mrd. euroa. Helmikuussa 2019 kotitalouksien määräaikaistalletusten kanta (5,2 mrd. euroa)  supistui edelleen, –14,3 prosentin vuosivauhtia.

Kaiken kaikkiaan suomalaisilla kotitalouksilla on erilaisilla talletustileillä varoja yhteensä 89,7 mrd. euron arvosta.2 Tilastokeskuksen julkaisemien rahoitustilinpitotietojen mukaan noin kolmannes suomalaisten kotitalouksien rahoitusvarallisuudesta oli talletuksia vuoden 2018 lopussa.3

Talletusten korkotuotot ovat vuosien saatossa kauttaaltaan pienentyneet. Talletusten keskikorko oli helmikuussa 0,12 %, kun vuotta aiemmin vastaavaan aikaan se oli 0,14 % ja vuoden 2016 helmikuussa 0,27 %. Käyttelytileille, joilla valtaosa (85 % ) kotitalouksien talletusvarallisuudesta on, maksettiin helmikuussa keskimäärin 0,08 prosentin korkoa. Määräaikaistalletusten keskikorko puolestaan oli 0,51 %.

Lainat

Kotitaloudet nostivat helmikuussa 2019 uusia asuntolainoja 1,4 mrd. euron edestä, mikä on hieman vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko laski tammikuusta ja oli 0,81 %. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli helmikuun 2019 lopussa 97,9 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 1,9 %. Kotitalouslainoista oli helmikuun lopussa kulutusluottoja 15,8 mrd. euroa ja muita lainoja 17,4 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin helmikuussa 1,7 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko nousi tammikuusta ja oli 2,16 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli helmikuun lopussa 85,9 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 32,5 mrd. euroa.

Talletukset

Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat helmikuussa 0,3 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli helmikuussa 0,24 %.

1 Käyttelytileillä tarkoitetaan vaadittaessa maksettavia yön yli -talletuksia, joihin sisältyvät päivittäisasioinnin tilien lisäksi myös muut kotitalouksien tilit, joilla ei ole nostorajoituksia, mutta joilta voidaan nostaa vain käteistä tai joita voidaan käyttää vain toisen tilin kautta.

2 Talletuskannassa ovat mukana kotitalouksien käyttelytilit, määräaikaistalletukset ja sijoitustalletukset. Sijoitustalletukset (irtisanomisehtoiset talletukset) ovat ei-siirtokelpoisia talletuksia, joilla ei ole sovittua määräaikaa, mutta joihin sovelletaan irtisanomisaikaa, jonka kuluessa rahaksi muuttaminen ei ole mahdollista tai ei ole mahdollista ilman seuraamuksia.

3 Kotitalouksien rahoitusvaroihin lasketaan mukaan mm. talletukset, osakkeet, vakuutussaamiset ja rahasto-osuudet.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

  Joulukuu, milj. euroa Tammikuu, milj. euroa Helmikuu, milj. euroa Helmikuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 130 745 130 912 131 006 2,4 1,48
    - niistä asuntolainat 97 781 97 782 97 852 1,9 0,97
Lainat yrityksille2, kanta 85 320 85 390 85 883 7,4 1,35
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 92 785 93 478 93 505 7,1 0,11
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 239 1 303 1 363   0,81

* Sisältää euromääräiset lainat ja talletukset euroalueelle.
1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat

Johanna Honkanen, puh. 09 183 2992, sähköposti: johanna.honkanen(at)bof.fi,
Olli Tuomikoski, puh. 09 183 2146, sähköposti: olli.tuomikoski(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 2.5.2019 klo 13.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.