Kotitaloudet nostivat toukokuussa 2019 uusia asuntolainoja 1,9 mrd. euron edestä, mikä on 130 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Viimeksi asuntolainoja nostettiin enemmän kesäkuussa 2012. Tammi-toukokuussa 2019 asuntolainoja on nostettu 1,5 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Runsaan nostomäärän myötä asuntolainakanta kasvoi 98,5 mrd. euroon, ja sen kasvuvauhti (2 %) oli toukokuussa nopeimmillaan sitten vuoden 2018 heinäkuun. Uusien asuntolainojen sovittu vuosikorko laski huhtikuusta ja oli 0,78 % toukokuussa.

Vakuudettomien kulutusluottojen kasvu jatkui nopeana. Toukokuussa 2019 uusia vakuudettomia kulutusluottoja1 nostettiin luottolaitoksista 290 milj. euron edestä, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin kuukauden aikana. Vakuudettomien kulutusluottojen kanta (5,4 mrd. euroa) kasvoi lähes 12 % vuosikasvuvauhdilla, ja sen vuoksi luottolaitosten kotitalouksille myöntämien kulutusluottojen kanta kasvoi 16 mrd. euroon toukokuussa 2019. Kasvava osa kulutusluotoista myönnetään luottolaitossektorin ulkopuolelta tai ulkomailta. Kokonaisuudessaan kotitalouksien kulutusluottokanta2 oli arviolta 22 mrd. euroa maaliskuun 2019 lopussa.  

Vapaa-ajanasuntolainojen kysyntä on yleensä vilkkaimmillaan touko-syyskuussa. Toukokuussa 2019 uusia vapaa-ajanasuntolainoja nostettiin 93 milj. euron edestä, mikä on 7 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Uusien vapaa-ajanasuntolainojen korko oli ennätyksellisen alhainen (0,95 %) toukokuussa. Vapaa-ajanasuntolainojen kanta oli 3,6 mrd. euroa toukokuun 2019 lopussa ja kannan vuosikasvuvauhti 2,5 %. Luottolaitosten myöntämien kotitalouslainojen3 kanta oli yhteensä 131,9 mrd. euroa toukokuun 2019 lopussa.

Lainat

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin toukokuussa 2,0 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko nousi huhtikuusta ja oli 2,36 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli toukokuun lopussa 87,3 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 33,0 mrd. euroa.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli toukokuun lopussa 92,4 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,11 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 79,2 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 5,2 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat toukokuussa 0,2 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli toukokuussa 0,31 %.

1Pl. tili- ja korttiluotot.

2Luottolaitosten lisäksi kulutusluottoja myöntävät ajoneuvorahoitukseen erikoistuneet toimijat, pikaluotottajat, vertaislainaajat sekä ulkomaiset digipankit

3Kotitalouslainat sisältävät asuntolainat, kulutusluotot, vapaa-ajanasuntolainat, opintolainat ja muihin käyttötarkoituksiin otetut lainat.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

  Maaliskuu, milj. euroa Huhtikuu, milj. euroa Toukokuu, milj. euroa Toukokuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 131 289 131 334 131 870 2,4 1,48
    - niistä asuntolainat 98 067 98 138 98 479 2,0 0,97
Lainat yrityksille2, kanta 86 591 86 986 87 265 7,1 1,36
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 95 345 96 228 96 704 7,9 0,11
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 458 1 622 1 899   0,78

* Sisältää euromääräiset lainat ja talletukset euroalueelle.
1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi,
Olli Tuomikoski, puh. 09 183 2146, sähköposti: olli.tuomikoski(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 31.7.2019 klo 13.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.