Suomalaiset yritykset (pl. asuntoyhteisöt) nostivat Suomessa toimivilta luottolaitoksilta 18,6 mrd. euron edestä lainoja vuonna 2018. Tämä on eniten kolmeen vuoteen ja 1,5 mrd. euroa enemmän kuin vuonna 2017. Lainakokojen kehityksessä tapahtui myös käänne, kun suurimpien eli yli 1 milj. euron suuruisten yrityslainojen osuus vuoden aikana nostetuista lainoista kasvoi. Vuonna 2018 niiden osuus oli 62,0 %, kun vuonna 2017 se oli 60,9 %. Edellisvuodesta lainojen nostot kasvoivat erityisesti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan alalla, kiinteistöalalla sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa.

Yrityslainakanta (pl. asuntoyhteisöt) oli vuoden 2018 lopussa 53,4 mrd. euroa. Vuoden aikana lainakanta kasvoi 2,7 mrd. euroa eli eniten sitten vuoden 2011. Yrityslainakannan vuosikasvu oli vuoden aikana nopeimmillaan marraskuussa ( 6,1 %), mutta hidastui joulukuussa hieman ja oli 5,4 %. Kanta kasvoi laaja-alaisesti eri toimialoilla. Sähkö- ja lämpöalan lainakanta kasvoi aiempien kahden vuoden tapaan eniten, mutta kasvu oli erityisen nopeaa myös hallinto- ja tukipalvelutoimintaa harjoittavissa yrityksissä.

Uusien yrityslainojen korot laskivat aavistuksen vuonna 2018. Vuoden aikana nostettujen yrityslainojen laskennallinen marginaali oli keskimäärin 0,1 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin vuonna 2017 nostettujen yrityslainojen eli 1,59 %. Yrityslainankannan keskikorko pysyi puolestaan vuonna 2018 lähes samalla tasolla kuin vuonna 2017 (1,61 % joulukuussa 2018).

Lainat

Kotitaloudet nostivat joulukuussa 2018 uusia asuntolainoja 1,2 mrd. euron edestä, mikä on lähes saman verran kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 0,87 % ja laskennallinen marginaali 0,85 %. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli joulukuun 2018 lopussa 97,8 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 1,7 %.  Kotitalouslainoista oli joulukuun lopussa kulutusluottoja 15,9 mrd. euroa ja muita lainoja 17,1 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin joulukuussa 2,4 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko nousi marraskuusta ja oli 2,24 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli joulukuun lopussa 85,3 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 32,0 mrd. euroa.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli joulukuun lopussa 89,1 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,12 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 75,8 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 5,5 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat joulukuussa 0,4 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli joulukuussa 0,23 %.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja  
  Lokakuu, milj. euroa Marraskuu, milj. euroa Joulukuu, milj. euroa Joulukuu, 12 kk:n muutos¹, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 130 645 130 855 130 746 2,2 1,48
    - niistä asuntolainat 97 575 97 759 97 781 1,7 0,98
Lainat yrityksille2, kanta 84 669 85 496 85 286 7,5 1,37
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 90 875 91 172 92 785 5,6 0,11
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 749 1 613 1 239   0,86

* Sisältää euromääräiset lainat ja talletukset euroalueelle.
1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat

Olli Tuomikoski, puh. 09 183 2146, sähköposti: olli.tuomikoski(at)bof.fi,

Ville Tolkki, puh. 09 183 2420, sähköposti: ville.tolkki(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 28.2.2019 klo 13.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.