Tammikuussa 20201 opintolainoja nostettiin 308 milj. euron edestä, mikä on 8 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana ja enemmän kuin koskaan aikaisemmin kuukauden aikana. Tammikuussa 2020 nostettujen opintolainojen keskikorko oli ennätyksellisen alhainen (0,34 %), kun vuosi sitten vastaavana aikana nostettujen opintolainojen korko oli 0,48 %. Nostetuista opintolainoista 90 % oli sidottu euriborkorkoihin ja 10 % pankkien omiin viitekorkoihin. Nostettujen euriborsidonnaisten opintolainojen keskikorko oli 0,27 % ja primesidonnaisten 0,88 %.

Runsaan nostomäärän myötä opintolainakanta kasvoi reilusti yli 4 mrd. euroon ja oli 4,3 mrd. euroa tammikuun 2020 lopussa. Opintolainakanta on kasvanut 1,7 mrd. euroa vuonna 2017 voimaan tulleen opintotukiuudistuksen jälkeen. Tammikuussa 2020 kannan vuosikasvuvauhti oli 17 %.

Opintolainakanta ei ole kasvanut ainoastaan opintotukiuudistuksen myötä suurentuneiden lainaerien vuoksi. Lainan ottajien määrän lisääntymisestä kertoo opintovelallisten kokonaismäärä, joka on  kasvanut selvästi viime vuosina. Kelan tilastojen mukaan opintovelallisia oli 435 000 lukuvuonna 2018–2019, kun kolme vuotta aikaisemmin opintovelallisia oli 80 000 vähemmän. Myös alhaiset korot ovat tukeneet opintolainojen suosiota.

Lainat

Kotitaloudet nostivat tammikuussa 2020 uusia asuntolainoja 1,4 mrd. euron edestä, mikä on 60 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli tammikuun 2020 lopussa 100,3 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,6 %. Kotitalouslainoista oli tammikuun lopussa kulutusluottoja 16,7 mrd. euroa ja muita lainoja 17,7 mrd. euroa. Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin tammikuussa 2,1 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko laski joulukuusta 2019 ja oli 1,84 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli tammikuun lopussa 92,6 mrd. euroa, josta asuntoyhteisöille myönnettyjen lainojen osuus oli 34,9 mrd. euroa.

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli tammikuun 2020 lopussa 95,0 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,10 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 82,1 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 4,7 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat tammikuussa 0,3 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli tammikuussa 0,14 %.

1 Kevätlukukauden lainaerä tuli nostettavaksi tammikuussa.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

  Marraskuu, milj. euroa Joulukuu, milj. euroa Tammikuu, milj. euroa Tammikuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 134 443 134 425 134 706 3,1 1,43
    - niistä asuntolainat 100 349 100 354 100 269 2,6 0,89
Lainat yrityksille2, kanta  91 045 90 976 92 627 9,1 1,31
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 99 559 98 920 99 040 5,9 0,09
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 722 1 450 1 361   0,73

* Sisältää euromääräiset lainat ja talletukset euroalueelle.
Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi,
Ville Tolkki, puh. 09 183 2420, sähköposti: ville.tolkki(at)bof.fi

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 31.3.2020 klo 13.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.