Opintolainoja nostettiin 285 milj. euron edestä tammikuussa 20191, mikä on 15 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana ja enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tammikuussa 2019 nostettujen opintolainojen keskikorko oli 0,48 %. Uusista lainoista 82 % oli sidottu euriborkorkoihin ja 18 % primekorkoihin. Euriborsidonnaisten lainojen keskikorko oli 0,39 % ja primesidonnaisten 0,91 %. Opintolainoissa käytetään viitekorkona huomattavasti enemmän pankkien omia viitekorkoja kuin muissa kotitalouslainoissa.

Opintolainakanta kasvoi uuteen ennätykseensä ja oli 3,6 mrd. euroa tammikuun 2019 lopussa. Opintolainakannan kasvuvauhti on ollut nopeaa elokuussa 2017 tehdyn opintotukiuudistuksen jälkeen. Opintolainakanta on kasvanut uudistuksen jälkeen peräti 1,1 mrd. euroa. Tammikuussa 2019 kannan kasvuvauhti oli 20,2 %.

Opintolainakanta ei ole kasvanut ainoastaan opintotukiuudistuksen myötä suurentuneiden lainaerien vuoksi. Lainan ottajien määrän lisääntymisestä kertoo opintovelallisten kokonaismäärän kasvu, joka on  selvästi nopeutunut viime vuosina. Kelan tilastojen mukaan opintovelallisia oli jo yli 400 000 lukuvuonna 2017–2018, kun kaksi vuotta aikaisemmin opintovelallisia oli 354 735.

1Kevätlukukauden lainaerä tuli nostettavaksi tammikuussa

Lainat

Kotitaloudet nostivat tammikuussa 2019 uusia asuntolainoja 1,3 mrd. euron edestä, mikä on saman verran kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko laski joulukuusta ja oli 0,83 %. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli tammikuun 2019 lopussa 97,9 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,0 %. Kotitalouslainoista oli tammikuun lopussa kulutusluottoja 15,8 mrd. euroa ja muita lainoja 17,2 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin tammikuussa 2,0 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko laski joulukuusta ja oli 2,00 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli tammikuun lopussa 85,4 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 32,4 mrd. euroa.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli tammikuun lopussa 89,8 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,12 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 76,6 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 5,3 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat tammikuussa 0,3 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli tammikuussa 0,31 %.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

  Marraskuu, milj. euroa Joulukuu, milj. euroa Tammikuu, milj. euroa Tammikuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 130 855 130 745 130 912 2,4 1,48
    - niistä asuntolainat 97 759 97 781 97 885 2,0 0,97
Lainat yrityksille2, kanta  85 496 85 320 85 390 7,7 1,35
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 91 172 92 785 93 478 7,4 0,11
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 613 1 239 1 303   0,83

* Sisältää euromääräiset lainat ja talletukset euroalueelle.
1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi,
Olli Tuomikoski, puh. 09 183 2146, sähköposti: olli.tuomikoski(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 1.4.2019 klo 13.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.