Marraskuussa 2021 uusia asuntolainoja nostettiin 1,9 mrd. euron edestä, mikä on 3,1 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Uusista asuntolainoista sijoitusasuntolainoja oli 180 milj. euroa. Kuluvan vuoden 11 ensimmäisen kuukauden aikana asuntolainoja on kokonaisuudessaan nostettu yhteensä 12 % enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2020. Runsaiden nostomäärien vuoksi asuntolainakannan vuosikasvuvauhti oli edelleen nopeaa (4,2 %) marraskuun 2021 lopussa. Kasvuvauhti on kuitenkin hieman hidastunut heinäkuun 2021 jälkeen. Marraskuun 2021 lopussa suomalaisilla kotitalouksilla oli asuntolainoja yhteensä 106,7 mrd. euroa, josta sijoitusasuntolainoja oli 8,6 mrd. euroa.

Uusien asuntolainojen keskikorko oli 0,76 % marraskuussa 2021. Keskikorko on pysynyt lähes samana usean vuoden ajan, mutta viime kuukausina se on noussut hieman. Edellisen kerran keskikorko oli korkeampi toukokuussa 2019. Keskikorko on noussut sekä omistus- että sijoitusasuntolainoissa. Uusien omistusasuntolainojen keskikorko oli 0,74 % marraskuussa 2021.  Samaan aikaan uusien sijoitusasuntolainojen korko oli korkeampi, 0,91 %.

Pandemian aikana monet kotitaloudet ovat panostaneet asumiseen, mikä on näkynyt kasvaneissa asuntolainojen ja vapaa-ajanasuntolainojen nostoissa. Samalla pisimmät takaisinmaksuajat ovat yleistyneet. Takaisinmaksuajaltaan yli 25 vuoden lainojen osuus uusista nostetuista asuntolainoista oli 40,3 %. Näiden lainojen osuus on kasvanut 10 prosenttiyksikköä pandemian alusta eli helmikuun 2020 jälkeen. Keskimääräinen takaisinmaksuaika oli 21 vuotta ja 3 kuukautta marraskuussa 2021. Sijoitusasuntolainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika (18 v ja 2 kk) oli selvästi lyhyempi kuin omistusasuntolainojen (21 v ja 3 kk).


2021M11_fi.png


Lainat

Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli marraskuun 2021 lopussa kulutusluottoja 16,7 mrd. euroa ja muita lainoja 18,0 mrd. euroa.

Suomalaiset yritykset nostivat uusia lainoja[1] marraskuussa 1,9 mrd. euron edestä, ja niistä asuntoyhteisölainoja oli 505 milj. euroa. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko laski lokakuusta ja oli 1,5 %. Suomalaisille yrityksille myönnettyjen lainojen kanta oli marraskuun lopussa 97,0 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 39,4 mrd. euroa.


Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli marraskuun 2021 lopussa 109,1 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,03 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 100,1 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 2,2 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat marraskuussa 51 milj. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli marraskuussa 0,18 %.

 

Lainat ja talletukset Suomeen, ennakkotietoja

  Syyskuu, milj. euroa Lokakuu, milj. euroa Marraskuu, milj. euroa Marraskuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille, kanta 140 628 141 052 141 390 4,1 1,30
    - niistä asuntolainat 105 954 106 329 106 688 4,2 0,79
    - niistä sijoitusasuntolainat 8 465 8 528 8 574   0,91
Lainat yrityksille2, kanta  95 995 96 439 97 044 0,4 1,25
Kotitalouksien talletukset, kanta 109 498 110 163 109 093 6,1 0,03
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 994 1 884 1 931   0,76
    - niistä sijoitusasuntolainat 177 175 180   0,91

* Sisältää lainat ja talletukset kaikissa valuutoissa Suomeen. Suomen Pankin tammikuun 2021 ja sitä aiemmissa sekä EKP:n tilastojulkaisussa lainat ja talletukset esitetään euromääräisinä euroalueelle ja kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, minkä vuoksi taulukon luvut poikkeavat näistä julkaisuista.
Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.Lisätietoja antavat

Ville Tolkki, puh. 09 183 2420, sähköposti: ville.tolkki(at)bof.fi,

Antti Hirvonen, puh. 09 183 2121, sähköposti: antti.hirvonen(at)bof.fi

 

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 31.1.2022 klo 10.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.

 

[1] Pl. tili- ja korttiluotot.