Helmikuun 2021 lopussa kotitalouksien talletuskanta oli yhteensä 104,7 mrd. euroa. Kotitalouksien talletustileillä olevista varoista suurin osa (94,5 mrd. euroa) oli käyttelytileillä. Käyttelytilien kanta kasvoi helmikuussa 670 milj. euroa. Määräaikaistalletuksia kotitalouksilla oli 3,5 mrd. euroa ja muita talletuksia 6,7 mrd. euroa.

Kotitalouksien talletusten kasvuvauhti on nopeutunut jo pidemmän aikaa, vaikka vauhti hieman hidastuikin helmikuussa. Talletusten vuosikasvuvauhti oli 9,1 % helmikuussa 2021. Talletusten kasvu on jo pitkään johtunut pääosin käyttelytileillä olevien varojen kasvusta. Näillä tileillä olevien varojen vuosikasvuvauhti oli 11,4 % helmikuussa 2021, muiden talletusten 3,4 %. Määräaikaistalletusten kanta supistui −23,1 prosentin vuosivauhtia helmikuussa 2021.

Kotitalouksien käyttelytileille maksettiin korkoa keskimäärin 0,03 % helmikuussa 2021. Määräaikaistalletuskannan keskikorko on noussut syyskuun 2020 jälkeen ja oli 0,57 % helmikuussa 2021. Koronnousu johtuu pidempien, yli vuoden mittaisten, määräaikaistalletusten osuuden kasvusta. Näille talletuksille maksettiin korkeampaa korkoa (0,93 % helmikuussa 2021) kuin alle vuoden talletuksille (0,19 % helmikuussa 2021). Ylivuotisiin talletuksiin kuuluvat muun muassa ASP-talletukset, joille pankki maksaa 1 prosentin korkoa.

2021M02_FI.png

Lainat[1]

Suomalaiset kotitaloudet nostivat helmikuussa 2021 uusia asuntolainoja 1,7 mrd. euron edestä, mikä oli 130 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Asuntolainojen kanta oli helmikuun 2021 lopussa 103,2 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 3,6 %. Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli helmikuun lopussa kulutusluottoja 16,5 mrd. euroa ja muita lainoja 17,4 mrd. euroa.

Suomalaiset yritykset nostivat uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) helmikuussa 1,5 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko nousi tammikuusta ja oli 2,30 %. Suomalaisille yrityksille myönnettyjen lainojen kanta oli helmikuun lopussa 96,7 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 37,5 mrd. euroa.

Lainat ja talletukset Suomeen, ennakkotietoja

  Joulukuu, milj. euroa Tammikuu, milj. euroa Helmikuu, milj. euroa Helmikuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille, kanta 136 538 136 890 137 164 3,5 1,34
    - niistä asuntolainat 102 853 103 029 103 248 3,6 0,82
Lainat yrityksille2, kanta  96 818 96 505 96 707 5,4 1,30
Kotitalouksien talletukset, kanta 103 207 104 155 104 734 9,1 0,05
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 908 1 390 1 689   0,69

* Sisältää lainat ja talletukset kaikissa valuutoissa Suomeen. Suomen Pankin tammikuun 2021 ja sitä aiemmissa sekä EKP:n tilastojulkaisussa lainat ja talletukset esitetään euromääräisinä euroalueelle ja kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, minkä vuoksi taulukon luvut poikkeavat näistä julkaisuista.
Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat

Ville Tolkki, puh. 09 183 2420, sähköposti: ville.tolkki(at)bof.fi,

Anu Karhu, puh. 09 183 2228 sähköposti: anu.karhu(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 3.5.2021 klo 10.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.

 

[1] Sisältää lainat kaikissa valuutoissa Suomeen. Suomen Pankin tammikuun 2021 ja sitä aiemmissa sekä EKP:n tilastojulkaisussa lainat ja talletukset esitetään euromääräisinä euroalueelle ja kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, minkä vuoksi kappaleen luvut poikkeavat näistä julkaisuista.