Pankkien myöntämien yrityslainojen kanta[1] supistui kesäkuusta ja oli 57,6 mrd. euroa heinäkuun 2021 lopussa. Heinäkuussa suomalaisten yritysten lainakanta oli pienempi kuin koronapandemian alussa eli vuoden 2020 maaliskuussa. Pandemian alussa lainakanta kasvoi nopeasti, ja sen jälkeen se on supistunut. Nopeinta kannan vuosikasvuvauhti oli toukokuussa 2020 (14 %). Yrityslainakanta on supistunut huhtikuusta 2021, ja heinäkuussa se pieneni −3,6 prosentin vuosivauhtia.

Suomalaiset yritykset ovat nostaneet uusia lainoja tavanomaista vähemmän pandemian alkukuukausien jälkeen. Viimeisten 12 kuukauden aikana lainoja nostettiin 16,9 % vähemmän kuin edellisellä vastaavalla ajanjaksolla. Uudet yrityslainanostot piristyivät kesäkuussa (2,0 mrd. euroa), kun taas heinäkuun lainanostot olivat tavalliseen tapaan maltilliset (1,0 mrd. euroa). Uusien lainanostojen keskikorko oli 1,99 % heinäkuussa 2021. Pankkien luotonannon seurantakyselyn mukaan yrityslainojen kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan kolmannella neljänneksellä.

Suomalaisten yritysten hoitamattomien lainojen kanta[2] on kasvanut pandemian aikana. Hoitamattomia lainoja yrityksillä oli yhteensä 1,3 mrd. euroa heinäkuun 2021 lopussa, mikä oli 2,3 % koko lainakannasta. Euromääräisesti eniten hoitamattomia lainoja oli kiinteistöalan toiminnassa (340 milj. euroa ja 3,3 % lainakannasta). Hoitamattomien lainojen kannan kasvu on ollut suurempaa esimerkiksi koronapandemian koettelemalla majoitus- ja ravitsemistoimialalla, jossa hoitamattomia lainoja oli 60 milj. euroa, 7,1 % lainakannasta. Majoitus- ja ravitsemistoimialan lainojen osuus koko yrityslainakannasta Suomessa on suhteellisen pieni.

Yritysten talletukset eivät ole kasvaneet juurikaan viimeisen vuoden aikana. Kasvua yritysten talletuksissa on kuitenkin selvästi pandemian alkua edeltävään aikaan verrattuna. Heinäkuun 2021 lopussa yrityksillä oli talletuksia 44,0 mrd. euroa Suomessa toimivissa pankeissa. Talletusten keskikorko oli −0,07 % heinäkuussa.

2021M07_FI.png

Lainat

Suomalaiset kotitaloudet nostivat heinäkuussa 2021 uusia asuntolainoja 1,8 mrd. euron edestä, mikä on 87 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusista asuntolainoista sijoitusasuntolainoja oli 8,7 %. Asuntolainojen kanta oli heinäkuun 2021 lopussa 105,3 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 4,4 %. Sijoitusasuntolainojen osuus asuntolainakannasta oli 7,9 %.  Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli heinäkuun lopussa kulutusluottoja 16,6 mrd. euroa ja muita lainoja 17,8 mrd. euroa.

Asuntoyhteisöt nostivat uusia lainoja[3] heinäkuussa 298 milj. euron edestä. Uusien nostettujen asuntoyhteisölainojen keskikorko nousi kesäkuusta ja oli 1,41 % heinäkuussa. Asuntoyhteisöille myönnettyjen lainojen kanta oli heinäkuun lopussa 38,3 mrd. euroa.

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli heinäkuun 2021 lopussa 108,4 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,03 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 98,8 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 2,8 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat heinäkuussa 39 milj. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli heinäkuussa 0,20 %.

Lainat ja talletukset Suomeen, ennakkotietoja

  Toukokuu, milj. euroa Kesäkuu, milj. euroa Heinäkuu, milj. euroa Heinäkuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille, kanta 138 534 139 207 139 733 4,2 1,30
    - niistä asuntolainat 104 399 104 932 105 330 4,4 0,79
    - niistä sijoitusasuntolainat 8 255 8 315 8 362   0,92
Lainat yrityksille2, kanta  97 158 96 725 95 914 -0,4 1,28
Kotitalouksien talletukset, kanta 106 631 107 833 108 410 7,3 0,03
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 2 078 2 182 1 787   0,73
    - niistä sijoitusasuntolainat 192 186 155   0,87

* Sisältää lainat ja talletukset kaikissa valuutoissa Suomeen. Suomen Pankin tammikuun 2021 ja sitä aiemmissa sekä EKP:n tilastojulkaisussa lainat ja talletukset esitetään euromääräisinä euroalueelle ja kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, minkä vuoksi taulukon luvut poikkeavat näistä julkaisuista.
Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

 

 

Lisätietoja antavat

Ville Tolkki, puh. 09 183 2420, sähköposti: ville.tolkki(at)bof.fi,

Anu Karhu, puh. 09 183 2228, sähköposti: anu.karhu(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 30.9.2021 klo 10.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.

[1] Pl. asuntoyhteisöt.

[2] Yli 90 päivää myöhässä, tai on syytä olettaa, että velallinen ei suoriudu maksuistaan. Hoitamaton lainakanta ilmoitetaan nettomääräisenä, jolloin arvonalentumiset ja luottotappiot on vähennetty.

[3] Pl. tili- ja korttiluotot.