Marraskuun 2022 lopussa kotitalouksien talletuskanta oli 112,0 mrd. euroa. Viimeksi talletuskanta oli pienempi maaliskuussa 2022. Talletustileillä olevista varoista suurin osa (102,5 mrd. euroa) oli käyttötileillä. Marraskuussa käyttötileillä olevien varojen määrä väheni 1,0 mrd. euroa. Korkojen noustua määräaikaistalletusten suosio on kasvanut. Marraskuussa määräaikaistalletustileille rahaa virtasi[1] 500 milj. euron edestä. Marraskuun lopussa kotitalouksien määräaikaistalletuskanta oli 3,1 mrd. euroa ja muiden talletusten kanta 6,4 mrd. euroa.

Marraskuussa 2022 kotitalouksien talletuskannan vuosikasvuvauhti oli 2,7 %. Se on hidastunut selvästi viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.  Marraskuussa kasvuvauhti kuitenkin hieman kiihtyi lokakuusta määräaikaistalletusten kasvun vuoksi. Marraskuussa 2022 uusia sopimuksia määräaikaistalletuksista tehtiin 647 milj. euron edestä, mikä on 596 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2021 marraskuussa.

Käyttötilien keskikorko nousi 0,13 prosenttiin ja määräaikaistalletusten 1,23 prosenttiin. Talletusajaltaan enintään yhden vuoden mittaisten talletusten osuus määräaikaistalletuskannasta on kasvanut. Näille talletuksille maksettiin korkeampaa korkoa (1,44 % marraskuussa 2022) kuin yli vuoden talletuksille (1,10 % marraskuussa 2022). Pidempien talletusten alhaisempaa korkoa selittävät ASP-talletukset, jotka kuuluvat talletusajaltaan ylivuotisiin määräaikaistalletuksiin. Pankit maksavat 1 prosentin korkoa ASP-talletuksille.

 

Tiedote_2022M11_FI.png

 

Lainat

Suomalaiset kotitaloudet nostivat marraskuussa 2022 uusia asuntolainoja 1,2 mrd. euron edestä, mikä on 750 milj. euroa vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusista nostetuista asuntolainoista sijoitusasuntolainoja oli 80 milj. euroa. Uusien asuntolainojen keskikorko nousi lokakuusta ja oli 3,18 % marraskuussa. Asuntolainakanta oli marraskuun 2022 lopussa 107,7 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 1,3 %. Sijoitusasuntolainoja oli 8,8 mrd. euroa asuntolainakannasta. Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli marraskuun lopussa kulutusluottoja 17,0 mrd. euroa ja muita lainoja 18,0 mrd. euroa.

Suomalaiset yritykset nostivat uusia lainoja  marraskuussa 2,4 mrd. euron edestä, ja niistä asuntoyhteisölainoja oli 570 milj. euroa. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko nousi lokakuusta ja oli 3,61 %. Suomalaisille yrityksille myönnettyjen lainojen kanta oli marraskuun lopussa 106,5 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 42,3 mrd. euroa.

 

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli marraskuun 2022 lopussa 112,0 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,15 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 102,5 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 3,1 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat marraskuussa 650 milj. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli marraskuussa 1,65 %.

 

Lainat ja talletukset Suomeen, ennakkotietoja
  Syyskuu, milj. euroa Lokakuu, milj. euroa Marraskuu, milj. euroa Marraskuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille, kanta 142 969 142 875 142 778 1,2 2,33
    - niistä asuntolainat 107 671 107 663 107 717 1,0 1,77
    - niistä sijoitusasuntolainat 8 810 8 791 8 776   1,87
Lainat yrityksille2, kanta  106 001 106 653 106 539 10,0 2,24
Kotitalouksien talletukset, kanta 113 558 112 789 112 031 2,7 0,15
           
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 582 1 265 1 180   3,18
    - niistä sijoitusasuntolainat 127 91 84   3,43

* Sisältää lainat ja talletukset kaikissa valuutoissa Suomeen. Suomen Pankin tammikuun 2021 ja sitä aiemmissa sekä EKP:n tilastojulkaisussa lainat ja talletukset esitetään euromääräisinä euroalueelle ja kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, minkä vuoksi taulukon luvut poikkeavat näistä julkaisuista.
Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

 

 

Lisätietoja antavat

Usva Topo, puh. 09 183 2056, sähköposti: usva.topo(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen@bof.fi.

 

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 31.1.2023 klo 10.

 

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.

 

[1] Nettomääräisesti