Elokuussa 2022 uusia yrityslainoja[1] nostettiin runsaasti (3,3 mrd. euroa) Suomessa toimivista luottolaitoksista. Uusien nostettujen lainojen keskikorko laski heinäkuusta ja oli elokuussa 1,59 %, mikä johtui suurien eli yli miljoonan euron lainojen korkojen laskusta. Elokuussa suuria lainoja nostettiin 2,9 mrd. euron edestä, mikä on 87 % kaikista yrityslainanostoista. Uusien suurien lainojen keskikorko oli 1,26 % elokuussa. Uusia lainoja nostivat elokuussa pääasiassa teollisuustoimialat.

Yrityslainoja on nostettu poikkeuksellisen paljon (28 mrd. euroa) edellisten 12 kuukauden aikana. Uudet nostot kasvoivat erityisesti energia- ja teollisuusyritysten rahoitustarpeen vuoksi. Kahdentoista kuukauden liukuva summa kasvoi yhteensä 12,9 mrd. euroa vuodentakaisesta. Tästä energiayritysten lainojen osuus oli 5,3 mrd. euroa ja teollisuusyritysten 5,1 mrd. euroa.

Suomessa toimivien pankkien yrityksille[2] myöntämien lainojen kanta oli yhteensä 64,5 mrd. euroa elokuun 2022 lopussa. Lainakanta kasvoi 1,8 mrd. euroa elokuussa 2022. Vuodentakaisesta lainakanta kasvoi 7,2 mrd. euroa.  Elokuussa 2022 yrityslainakannan vuosikasvuvauhti oli 13,2 %. Samalla hoitamattomien lainojen suhde koko lainakantaan pieneni. Hoitamattomien lainojen osuus lainakannasta oli 1,6 % elokuussa 2022, kun se vuosi sitten vastaavana aikana oli 2,4 %.

 

2022M08_FI.png

 

Lainat

Suomalaiset kotitaloudet nostivat elokuussa 2022 uusia asuntolainoja 1,5 mrd. euron edestä, mikä on 288 milj. euroa vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusista asuntolainoista sijoitusasuntolainoja oli 8,6 %. Asuntolainojen kanta oli elokuun 2022 lopussa 107,9 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,3 %. Sijoitusasuntolainojen osuus asuntolainakannasta oli 8,2 %.  Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli elokuun lopussa kulutusluottoja 17,0 mrd. euroa ja muita lainoja 18,2 mrd. euroa.

Asuntoyhteisöt nostivat uusia lainoja elokuussa 449 milj. euron edestä. Uusien nostettujen asuntoyhteisölainojen keskikorko oli 1,98 % elokuussa. Asuntoyhteisöille myönnettyjen lainojen kanta oli elokuun lopussa 41,3 mrd. euroa.

 

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli elokuun 2022 lopussa 113,1 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,03 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 104,1 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 2,1 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat elokuussa 70 milj. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli elokuussa 1,14 %.

 

Lainat ja talletukset Suomeen, ennakkotietoja
  Kesäkuu, milj. euroa Heinäkuu, milj. euroa Elokuu, milj. euroa Elokuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille, kanta 143 011 143 502 143 246 2,4 1,64
    - niistä asuntolainat 107 907 108 301 107 916 2,3 1,11
    - niistä sijoitusasuntolainat 8 797 8 803 8 804   1,21
Lainat yrityksille2, kanta  102 919 103 734 105 752 10,8 1,42
Kotitalouksien talletukset, kanta 113 036 113 966 113 118 4,5 0,03
           
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 927 1 370 1 474   1,95
    - niistä sijoitusasuntolainat 139 110 127   2,18

* Sisältää lainat ja talletukset kaikissa valuutoissa Suomeen. Suomen Pankin tammikuun 2021 ja sitä aiemmissa sekä EKP:n tilastojulkaisussa lainat ja talletukset esitetään euromääräisinä euroalueelle ja kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, minkä vuoksi taulukon luvut poikkeavat näistä julkaisuista.
Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

 

 

Lisätietoja antavat

Ville Tolkki, puh. 09 183 2420, sähköposti: ville.tolkki(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi.

 

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 31.10.2022 klo 10.

 

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.

 

[1] Pl. asuntoyhteisöt.

[2] Pl. asuntoyhteisöt.