Huhtikuussa 2023 kotitalouksien asuntolainakanta poikkeuksellisesti supistui 0,3 % vuodentakaisesta, kun vuosi sitten vastaavana aikana vuosikasvuvauhti oli 3,7 %. Sijoitusasuntolainakannan kasvuvauhdissa on tapahtunut nopeampi hidastuminen vuoden aikana. Huhtikuussa 2023 sijoitusasuntolainakanta (8,7 mrd. euroa) supistui vuodentakaisesta 1,1 %, kun vielä edellisvuonna vastaavana aikana sen vuosikasvuvauhti oli 7,3 %. Omistusasuntolainakanta (98,7 mrd. euroa) puolestaan supistui huhtikuussa 2023 vuodentakaisesta 0,3 %; vuoden 2022 huhtikuussa se kasvoi 3,4 prosentin vauhdilla.

Asuntolainakannan kasvua ovat hidastaneet tavanomaista vähäisemmät asuntolainanostot. Huhtikuussa 2023 kotitaloudet nostivat uusia asuntolainoja 1,0 mrd. euron edestä, mikä on 39 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Viimeksi asuntolainoja on nostettu huhtikuussa vähemmän 21 vuotta sitten, vuonna 2002. Huhtikuussa 2023 uusista asuntolainoista 950 milj. euroa oli omistusasuntolainoja. Sekä omistus- että sijoitusasuntolainojen korkojen nousu jatkui huhtikuussa. Uusien omistusasuntolainojen keskikorko nousi 0,2 prosenttiyksikköä maaliskuusta ja oli 4,1 %. Uusien sijoitusasuntolainojen keskikorko puolestaan oli 4,35 % huhtikuussa eli 0,17 prosenttiyksikköä korkeampi kuin maaliskuussa.

Korkotason nousu välittyy viipeellä asuntolainakantaan vaihtuvakorkoisten lainojen korontarkistuksen kautta. Asuntolainakannan keskikoron[1] nousua hidastavat myös lainoihin otetut korkosuojaukset. Huhtikuussa 2023 omistusasuntolainakannan keskikorko oli 2,86 % eli 2,06 prosenttiyksikköä korkeampi kuin viime vuonna vastaavana aikana.  Sijoitusasuntolainakannan keskikorko (3,06 %) on noussut vuoden aikana hieman enemmän eli 2,13 prosenttiyksikköä.

Korkojen noususta huolimatta hoitamaton asuntolainakanta ei ole lähtenyt kasvuun. Suhteessa lainakantaan hoitamattomien omistusasuntolainojen määrä oli suurempi (1,4 %) kuin hoitamattomien sijoitusasuntolainojen (0,9 %).

 

Tiedote_2023M4_FI.png

 

Lainat

Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli huhtikuun 2023 lopussa kulutusluottoja 16,9 mrd. euroa ja muita lainoja 18,0 mrd. euroa.

Suomalaiset yritykset nostivat uusia lainoja[2] huhtikuussa 1,8 mrd. euron edestä, ja niistä asuntoyhteisölainoja oli 490 milj. euroa. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko nousi maaliskuusta ja oli 4,95 %. Suomalaisille yrityksille myönnettyjen lainojen kanta oli huhtikuun lopussa 105,3 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 43,1 mrd. euroa.

 

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli huhtikuun 2023 lopussa 111,3 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,51 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 99,6 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 6,5 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat huhtikuussa 750 milj. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli huhtikuussa 2,52 %.

 

Lainat ja talletukset Suomeen, ennakkotietoja
  Helmikuu, milj. euroa Maaliskuu, milj. euroa Huhtikuu, milj. euroa Huhtikuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille, kanta 142 831 142 525 142 346 -0,1 3,44
    - niistä asuntolainat 107 783 107 548 107 423 -0,3 2,88
    - niistä sijoitusasuntolainat 8 715 8 690 8 676   3,06
Lainat yrityksille2, kanta  104 655 104 702 105 308 4,8 3,67
Kotitalouksien talletukset, kanta 110 225 109 913 111 317 -1,0 0,51
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 979 1 216 1 039   4,13
    - niistä sijoitusasuntolainat 81 96 89   4,35

* Sisältää lainat ja talletukset kaikissa valuutoissa Suomeen. Suomen Pankin tammikuun 2021 ja sitä aiemmissa sekä EKP:n tilastojulkaisussa lainat ja talletukset esitetään euromääräisinä euroalueelle ja kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, minkä vuoksi taulukon luvut poikkeavat näistä julkaisuista.
Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

 

Lisätietoja antavat

Antti Hirvonen, puh. 09 183 2121, sähköposti: antti.hirvonen(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi.

 

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 29.6.2023 klo 10.

 

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.

 

[1] Asuntolainakannan keskikorko kuvaa, kuinka paljon asuntovelallinen keskimäärin maksaa korkoa asuntolainastaan.

[2] Pl. tili- ja korttiluotot.