Heinäkuussa 2023 uusia asuntolainoja nostettiin 1,0 mrd. euron edestä, mikä on 27 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana[1]. Viimeksi asuntolainoja on nostettu vähemmän heinäkuun aikana vuonna 2002. Heinäkuussa uusista asuntolainoista sijoitusasuntolainoja oli 86 milj. euroa, ja niitä nostettiin 22 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana.

Uusien asuntolainojen keskikorko oli 4,55 % heinäkuussa 2023. Keskikorko uusissa asuntolainoissa on noussut selvästi (prosenttiyksikön) vuoden alusta. Viimeksi uusien asuntolainojen keskikorko oli korkeampi marraskuussa 2008. Sekä omistus- että sijoitusasuntolainojen keskikorko on noussut. Uusien omistusasuntolainojen keskikorko oli 4,53 % heinäkuussa 2023. Samaan aikaan uusien sijoitusasuntolainojen korko oli korkeampi, 4,72 %.

Heinäkuussa asuntolainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika oli 22 vuotta 7 kuukautta. Uusista lainanostoista niiden asuntolainojen osuus, joiden takaisinmaksuaika on yli 30 vuotta, väheni 7 prosenttiin. Vuonna 2023 osuus on vaihdellut 13 prosentista 15 prosenttiin ennen heinäkuuta. Heinäkuusta 2023 alkaen kotitalouksien tulee maksaa uudet asuntolainat takaisin enintään 30 vuodessa[2]. Pankit voivat kuitenkin poiketa enimmäismaksuajasta 10 prosentissa luotonannosta.

Heinäkuussa 2023 uusista asuntolainanostoista 95 % prosenttia sidottiin euriborkorkoihin ja loput 5 % muihin viitekorkoihin[3]. Euriborsidonnaisista uusista asuntolainoista 51 prosentissa oli käytetty viitekorkona 12 kuukauden euriborkorkoa, kun viime vuoden heinäkuussa osuus oli 93 %. Korkotason noustua lyhyempiä 3 kuukauden tai 6 kuukauden euriborkorkoja on käytetty aiempaa enemmän asuntolainojen viitekorkoina.

 

tiedote2023M07_FI.png

 

Lainat

Asuntolainakanta oli heinäkuun 2023 lopussa 106,9 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu −1,6 %. Sijoitusasuntolainoja oli 8,6 mrd. euroa asuntolainakannasta. Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli heinäkuun lopussa kulutusluottoja 17,1 mrd. euroa ja muita lainoja 17,7 mrd. euroa.

Suomalaiset yritykset nostivat uusia lainoja[4] heinäkuussa 1,6 mrd. euron edestä, ja niistä asuntoyhteisölainoja oli 350 milj. euroa. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko nousi kesäkuusta ja oli 5,56 %. Suomalaisille yrityksille myönnettyjen lainojen kanta oli heinäkuun lopussa 105,3 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 43,3 mrd. euroa.

 

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli heinäkuun 2023 lopussa 109,9 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,78 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 80,5 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 7,4 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat heinäkuussa 400 milj. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli heinäkuussa 2,91 %.

 

Lainat ja talletukset Suomeen, ennakkotietoja*
  Toukokuu, milj. euroa Kesäkuu, milj. euroa Heinäkuu, milj. euroa Heinäkuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille, kanta 142 001 141 896 141 675 -1,2 4,11
    - niistä asuntolainat 107 168 107 092 106 855 -1,6 3,57
    - niistä sijoitusasuntolainat 8 646 8 638 8 622   3,73
Lainat yrityksille2, kanta  105 353 105 688 105 263 1,7 4,34
Kotitalouksien talletukset, kanta 110 182 110 877 109 878 -3,6 0,78
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 243 1 313 1 005   4,55
    - niistä sijoitusasuntolainat 89 106 86   4,72

* Sisältää lainat ja talletukset kaikissa valuutoissa Suomeen. Suomen Pankin tammikuun 2021 ja sitä aiemmissa sekä EKP:n tilastojulkaisussa lainat ja talletukset esitetään euromääräisinä euroalueelle ja kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, minkä vuoksi taulukon luvut poikkeavat näistä julkaisuista.
Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

 

Lisätietoja antavat

Usva Topo, puh. 09 183 2056, sähköposti: usva.topo(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi.

 

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan torstaina 28.9.2023 klo 10.

 

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot2/.

 

[1] Uusia asuntolainoja nostettiin yhteensä keskimäärin 1,5 mrd. euron arvosta vuosien 2012−2022 heinäkuussa.

[2] Lisätietoa valtioneuvoston verkkosivuilta osoitteessa https://valtioneuvosto.fi/-/10623/kotitalouksien-ja-taloyhtioiden-lainoihin-rajoituksia-heinakuun-alussa.

[3] Pankkien omiin viitekorkoihin, kiinteisiin korkoihin tai muihin korkoihin.

[4] Pl. tili- ja korttiluotot.