Maaliskuussa 2023 suomalaiset yritykset[1] nostivat 1,8 mrd. euron edestä uusia lainoja Suomessa toimivista luottolaitoksista. Uusien lainojen keskikorko nousi selvästi ja oli maaliskuussa 4,95 %. Keskikoron nousu johtui suurten yrityslainojen (yli 1 milj. euroa) koron noususta. Maaliskuussa suuria lainoja nostettiin 1,3 mrd. euron edestä, mikä on 76 % kaikista yrityslainanostoista. Uusien suurten yrityslainojen keskikorko oli 4,76 % maaliskuussa eli 1,15 prosenttiyksikköä korkeampi kuin helmikuussa. Maaliskuussa nostettujen alle 1 milj. euron yrityslainojen keskikorko oli 5,54 %, joka on 0,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin helmikuussa. Toimialoittain eniten uusia lainoja nostettiin teollisuudessa (0,7 mrd. euroa).

Vuonna 2022 energiakriisin aikana erityisesti yritysten lyhytaikaisen rahoituksen tarve kasvoi. Uusien nostettujen yrityslainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika oli lyhyimmillään 1 vuotta ja 10 kuukautta elokuussa 2022. Tämän jälkeen keskimääräinen takaisinmaksuaika on pidentynyt. Keskimääräinen takaisinmaksuaika oli 3 vuotta  ja 11 kuukautta maaliskuussa 2023.

Suomessa toimivien luottolaitosten suomalaisille yrityksille[2] myöntämien lainojen kanta oli yhteensä 61,9 mrd. euroa maaliskuun 2023 lopussa. Lainakanta on supistunut huippumäärästä eli vuoden 2022 lokakuusta 2,8 mrd. euroa. Lainakanta on supistunut erityisesti lyhyiden eli takaisinmaksuajaltaan alle vuoden pituisten lainojen osuuden pienenemisen vuoksi. Maaliskuussa 2023 yrityslainakannan vuosikasvuvauhti oli 3,6 %.

 

2023M03_FI.png

 

Lainat

Suomalaiset kotitaloudet nostivat maaliskuussa 2023 uusia asuntolainoja 1,2 mrd. euron edestä, mikä on 690 milj. euroa vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusista nostetuista asuntolainoista sijoitusasuntolainoja oli 100 milj. euroa. Uusien asuntolainojen keskikorko nousi helmikuusta ja oli 3,93 % maaliskuussa. Asuntolainakanta oli maaliskuun 2023 lopussa 107,5 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 0,1 %. Sijoitusasuntolainoja oli 8,7 mrd. euroa asuntolainakannasta. Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli maaliskuun lopussa kulutusluottoja 16,9 mrd. euroa ja muita lainoja 18,1 mrd. euroa.

Suomalaiset asuntoyhteisöt nostivat uusia lainoja 400 milj. euron edestä. Asuntoyhteisöille myönnettyjä lainojen kanta oli 42,8 mrd. euroa maaliskuussa 2023.

 

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli maaliskuun 2023 lopussa 109,9 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,45 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 98,6 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 6,0 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat maaliskuussa 1 040 milj. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli maaliskuussa 2,40 %.

 

Lainat ja talletukset Suomeen, ennakkotietoja
  Tammikuu, milj. euroa Helmikuu, milj. euroa Maaliskuu, milj. euroa Maaliskuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille, kanta 143 245 142 831 142 525 0,3 3,21
    - niistä asuntolainat 108 058 107 783 107 548 0,1 2,64
    - niistä sijoitusasuntolainat 8 736 8 715 8 690   2,83
Lainat yrityksille2, kanta  104 867 104 655 104 702 4,7 3,44
Kotitalouksien talletukset, kanta 110 918 110 225 109 913 -0,6 0,45
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 846 979 1 216   3,93
    - niistä sijoitusasuntolainat 77 81 96   4,18

* Sisältää lainat ja talletukset kaikissa valuutoissa Suomeen. Suomen Pankin tammikuun 2021 ja sitä aiemmissa sekä EKP:n tilastojulkaisussa lainat ja talletukset esitetään euromääräisinä euroalueelle ja kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, minkä vuoksi taulukon luvut poikkeavat näistä julkaisuista.
Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

 

 

Lisätietoja antavat

Ville Tolkki, puh. 09 183 2420, sähköposti: ville.tolkki(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi.

 

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 31.5.2023 klo 10.

 

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.

 

[1] Pl. asuntoyhteisöt.

[2] Pl. asuntoyhteisöt.